En viktig pådriver og nettverksbygger takker for seg. Stein Arve W. Sørensen har trukket seg som styreleder i Norske Flyspeditørers Forening (NFF). Foto: Per Dagfinn Wolden

Stein Arve takker for seg

Flyspeditørenes guru, Stein Arve W. Sørensen, har trukket seg som styreleder i Norske Flyspeditørers Forening (NFF).

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter å ha vært en viktig pådriver og nettverksbygger for bransjen i en «mannsalder», trakk han seg som leder på NFFs årsmøte i Berlin 10. mai, etter ti år i ledervervet.

Flyspeditør-guruen ble valgt inn i NFFs styre allerede i 2006 på foreningens årsmøte i Praha 9. juni. I 2008 ble han valgt til styreleder.

Nå overlater han ledervervet til Synnøve Thormodsæther, National Airfreight Manager i Kuehne+Nagel, Bergen.

Jetpak-sjef

Sørensen har ledet flyfraktspeditøren Jetpak i en årrekke. Det være seg som leder av selskapets hovedkontor i Stockholm med ansvar for strategisk virksomhet, adm. direktør i Jetpak Norge, samt å sitte i Jetpak Groups lederteam.

I årenes løp har Sørensen, som er utnevnt til æresmedlem i NFF, vært pådriver til at flyspeditørene har satt stadig sterkere fotavtrykk.

Solide merkelapper

I bransjen har han fått merkelapper som brennende engasjert, kreativ og løsningsorientert. Som brobygger har han bidratt til positiv utvikling for både bransjen og for bransjens kunder. Det være seg å kjempe for rammebetingelser og viktige prinsipper, men også å være en synlig representant gjennom media.

Milepeler

– Kanskje ikke en revolusjon, men i alle fall en milepel for norske flyspeditører, var kommentaren vi fikk da han for fem år siden fikk gjennomslag for at flyspeditører og terminalholdere endelig kan screene flyfrakten selv, noe som til da hadde vært forbeholdt vektere.

Etter å ha hatt solid grep om Norwegian-godset i flere år, sa Jetpak opp samarbeidsavtalen, og hvor Norwegian Cargo ble etablert.

Ifølge Sørensen bidro dette til å styrke samarbeidet, men ikke minst var det en styrking av Norwegians internasjonale flyfraktvirksomhet.

Norwegian hadde imidlertid en eksplosiv vekst etter at Jetpak overtok ansvaret for salg, administrasjon og fraktvirksomhet i flyselskapet i 2008.

Foruten flere direkteavganger til europeiske destinasjoner økte de sitt innenlandske og nordiske nettverk betydelig. Moss Lufthavn Rygge (MLR) ble også integrert i Jetpaks flyfrakttilbud gjennom Norwegians ruter.

Styrket flyfrakt

Stadig flere ser på flyfrakt som en investering, fremfor en utgiftspost, ifølge flyspeditørenes talsmann, med ønskemål om et effektivt flyfraktmarked med en velutviklet infrastruktur tilpasset flybransjen.

- Det gir muligheter for enda større bruk av fly til sending av gods, sier han.

Ifølge Sørensen stiller transportbransjen stadig nye krav til hurtighet og presisjon, noe som skal gjenspeiles hos flyspeditørene.

Synnøve overtar

Synnøve Thormodsæther er valgt som ny styreleder etter Stein Arve W. Sørensen.

Thormodsæther, som har vært styremedlem i NFF siden 2014, er til daglig National Airfreight Manager i Kuehne+Nagel i Bergen.

Nok et "farvel"

NFFs styre 2019. Bak fra venstre: Lars Martin Ophus (Blue Water Shipping), Arild Østbråthen (Schenker), Roy Midtskogen (Greencarrier Shipping & Logistics). Foran fra venstre: Synnøve Thormodsæter (Kuehne+Nagel), Jannike Cappelen (Scan Global Logistics). Søren Madsen (DSV Air & Sea) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bjørn Otto Andreassen, Bring avd. Sola, har også sagt takk for seg etter mange år i NFF-styret.

Siden 2010 har han ivaretatt flyspeditør-interessene på Sør-Vestlandet, i tillegg til å dele av sin kunnskap og erfaring etter mange år i bransjen.

Andreassen fortsetter imidlertid i NFFs valgkomite for perioden 2019-2020.

Jannike Cappelen, Branch Manager Air & Sea Freight i Scan Global Logistics AS og Søren Madsen, Manager Airfreight DSV Air & Sea er ny-valgte styremedlemmer i NFF.

For øvrig består NFFs styre av Lars Martin Ophus, Blue Water Shipping, Arild Østbråthen, Schenker og Roy Midtskogen, Greencarrier Shipping & Logistics.

Powered by Labrador CMS