Hver femte «bil» på veien er en godstransport

ARENDAL: Tungtrafikken øker mer enn personbiltrafikken i alle sentrale trafikkårer, konkluderer en rapport som ble presentert nylig.

Publisert

Gods på vei øker sterkt, jernbanen taper markedsandeler og andelen sjøtransport er omtrent stabil. Det er noen av funnene i en rapport Flowchange har utarbeidet for Samarbeidsalliansen Oslo-regionen.

Geir Berg i Flowchange påpekte under fremleggingen at det ikke har vært noe trendbrudd på 2000-tallet i transportmiddelfordelingen og at det mangler en masterplan i Oslo-regionen for hvordan forventet trafikkvekst mot 2030 skal møtes.

Geir Berg i Flowchange står bak rapporten.
Geir Berg i Flowchange står bak rapporten.

Rapporten fra Berg og Flowchange ble lagt frem under Arendalsuka hvor Samarbeidsalliansen Oslo-regionen, en paraplyorganisasjon for fem fylkeskommuner og 83 kommuner på Østlandet, presenterte de foreløpige konklusjonene med en rekke regionale politikere til stede:

Hver femte «bil» på veien er en godsbil, målt etter kjørelengde. I Oslo og Akershus er det ca. 4000 lagerbygninger til vareforsyningsformål. Det er flere utfordringer for næringslivet i regionen.

Rapporten viser videre at tungtrafikken øker mer enn personbiltrafikken i alle sentrale trafikkårer. Målet om godsoverføring til skip og tog blir ikke nådd uten nye tiltak. Samtidig vil det ta tid før kjøretøyparken i bred skala kan konvertere til nye energibærere med lavere Co₂-utslipp.

Politikerne i Arendal var enige om at næringslivets transporter må høyere på dagsordenen. Gods og logistikk bør sterkere inn i byvekstavtalene.

Oslo-regionen vil nå legge press på at Viken fylkeskommune tar initiativ til en helhetlig plan i forbindelse med kommende planstrategi.