Rapport om flåtefornyelse:

- En ond sirkel

En helt fersk rapport kartlegger nærskipsfartens utfordringer knyttet til flåtefornyelse. En utfordring er at gjennomsnittsalderen på et norsk nærskipsfartsskip er 24,5 år, og rederne har ikke råd til å fornye.

Publisert

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics kartlagt utfordringer knyttet til finansiering av flåtefornyelse innen nærskipsfarten - og onsdag 12. februar fikk næringsminister Iselin Nybø presentert rapporten. Arbeidet er et ledd i handlingsplanen for grønn skipsfart.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

Tjener ikke nok

Gjennomsnittsalderen på et norsk nærskipsfartsskip er 24,5 år. Det er en utfordring både for lønnsomhet og miljø. 

«Funnene fra Menon Economics viser at mangel på flåtefornyelse i all hovedsak kan forklares ved relativt lav lønnsomhet og lav grad av egenkapital. Dette begrenser rederiene sine muligheter for lån og dermed deres evne til å investere i nye fartøy. Den lave lønnsomheten skyldes i stor grad at fraktmarkedet er åpent og preges av sterk konkurranse. Studien viser ikke tegn til markedssvikt i finansmarkedene» , melder Maritimt Forum.

Les også: Hovedfunnene i rapporten

- Skal skape verdier

– Regjeringen har en offensiv maritim politikk som skal bidra til at næringen skaper verdier og arbeidsplasser langs hele kysten både i dag og i framtiden. Vi vil legge til rette for innovasjon og omstilling, men da er det viktig at vi har et godt bilde av hvordan markedet ser ut. Det gir denne rapporten fra Menon, sa næringsminister Iselin Nybø ved overrekkelsen.

Må satses for fullt

- Det er ingen tvil om at vi har store oppgaver foran oss når det gjelder flåtefornyelse. Regjeringen har satt seg som mål å halvere utslippene fra sjøfarten innen 2030. For å nå dette, må regjeringen komme med konkrete tiltak og virkemidler for å fremskynde det grønne skiftet i skipsfarten. For å lykkes krever det vilje til å satse stort på grønn skipsfartsteknologi, gode og stabile rammevilkår og godt samarbeid mellom myndigheter, forskning og næringsliv. Satses det stort nok vil den norske maritime klyngen utvikle løsninger, som både muliggjør betydelig utslippskutt både hjemme og ute i verden, samtidig som vi legger til rette for et nytt norsk industrieventyr, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Kilde: Maritimt Forum