Får endelig frakte lastebiler på båt

Stivbente norske regler har lenge gjort det umulig å ta med lastebiler å Fjord Lines ferge mellom Stavanger og Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Fjord Lines ferge «Stavangerfjord» går i trafikk mellom Bergen, Stavanger og Hirsthals i Danmark. Norske tollregler har så langt hindret at skip som går i utenriksfart kan frakte gods mellom destinasjoner i Norge.

Nå har imidlertid regjeringen endret reglene gjennom en presisering som gjør slik frakt mulig. Regelen vil tre i kraft fra 1. april.

Fjord Line regner med at opptil 100 vogntog hver dag kan flyttes fra E39 mellom Bergen og Stavanger til rederiets skip.

- Regjeringen har på meget kort tid løst en sak som har vært en byråkratisk kasteball i årevis. Vi er imponert over den handlekraft som er utvist i denne saken, sier administrerende direktør i Fjord Line, Ingvald Fardal.

- Det har også hatt betydning at fylkestinget i Hordaland i juni i fjor enstemmig ba finansministeren se nærmere på tollreglene slik at avgiftsfri servering og salg av varer på Fjord Lines skip kan kombineres med sjøtransport av gods mellom havner i Norge, legger han til.

I april settes også «Stavangerfjords» søster skip «Bergensfjord» inn i trafikk, og da vil Fjord Line tilby daglige avganger. Skipene kan ta inntil 1.500 passasjerer og har 306 lugarer, samt bildekk med plass til inntil 600 personbiler, vogntog og last.