Fjord Line vant mot LO

Får lov til å bruke egne ansatte til lasting og lossing.

Publisert

Arbeidsretten har avsa 9. desember dom i tvistesak som gjaldt spørsmålet om Fjord Line AS i Risavika var bundet av Rammeavtalen om fastlønn.

I den enstemmige dommen konkluderte arbeidsretten at Fjord Line As ikke var bundet av Rammeavtale om fastlønn, og at bedriften hadde adgang til å si opp lokalavtale om kjøp av tjenester fra Stavanger losse- og lastekontor.

Fjord Line er dermed i sin fulle rett til å bruke egne ansatte til lossing og lasting i Risavika.

Selv de to LO-oppnevnte dommerne konkluderte til fordel for Fjord Line i saken.

– Jeg er sjokkert og overrasket over at selv LOs representanter i arbeidsretten stiller seg bak en slik dom. Arbeidsretten har kun tatt hensyn til skriftlighetskravet i hovedavtalen, men ikke til hvordan det har vært praktisert og fungert i Havne-Norge. Våre argumenter har tydeligvis ikke hatt noen betydning, sier en svært skuffet Terje Fenn Samuelsen, 1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, til Fri Fagbevegelse.

- Dette vil få store konsekvenser da hovedorganisasjonene må godkjenne alle tilpasningsavtalene som finnes i hele Havne-Norge, og kanskje også i andre tariffområder, påpeker Samuelsen.

Powered by Labrador CMS