Tre milliarder til sjøgods

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen bevilger tre milliarder kroner til mer gods på sjø.

Publisert Sist oppdatert

-Ett skip kan fjerne 400 trailere fra veiene våre. Mer gods på sjø gir bedre miljø og framkommelighet på land, sier blant annet Berg-Hansen i forbindelse med lanseringen av milliardene.

Virkemiddel

Hun presiserer at strategien ”Mer gods på sjø” er et virkemiddel som skal styrke sjøtransporten.

- Tiltakene skal gi redere starthjelp til å etablere økonomisk levedyktige sjøtransportruter og tilby ordninger som skal bidra til at havner blir moderne og effektive knutepunkt for logistikk. Dette gjør vi for å heve sjøtransportens konkurranseevne mot vei, sier Berg-Hansen.

42 prosent

Sjøtransporten står for 42% av innenlands godstransport, men andelen er synkende i favør av godstransport på vei. Derfor har regjeringen gjennom NTP satt av tre milliarder kroner til tiltak innenfor sjøtransporten.