Hav Line har investert nærmere en milliard kroner i skipet Norwegian Gannet og mottaksanlegget ved kaien i Hirtshals.
Hav Line har investert nærmere en milliard kroner i skipet Norwegian Gannet og mottaksanlegget ved kaien i Hirtshals.

Krangler videre om Norwegian Gannet

Den norske og danske fiskeriministeren har diskutert det omstridte slakteskipet Norwegian Gannet.

Publisert

Neste uke faller dommen i saken mellom den norske regjeringen og rederiet Hav Line. Det vil avgjøre om slakteskipet Norwegian Gannet vil kunne fortsette å slakte fisk om bord og levere den rett til Hirtshals i Danmark, uten å måtte sortere ut den såkalte produksjonsfisken ved et norsk anlegg først.

Les også: – Handler ikke om kvalitet, men proteksjonisme

Norwegian Gannet driver på dispensasjon fram til 1. juli, og virksomheten har ført til en voldsom økning laksevolumet som går gjennom Hirtshals. Danmark ønsker å beholde dette volumet, og den danske fiskeriministeren Mogens Jensen har uttalt seg kritisk om den norske regjeringens håndtering av saken.

Les også: Dansk statsråd inn i Hav Line-saken

Samtale

Denne uken hadde Jensen en samtale med sin norske fiskerministerkollega Odd Emil Ingebrigtsen, der saken ble diskutert. Men de to har litt ulike versjoner av hva som ble sagt.

Odd Emil Ingebrigtsen er norsk fiskeri- og sjømatminister.
Odd Emil Ingebrigtsen er norsk fiskeri- og sjømatminister.
Mogens Jensen er dansk minister for matvarer, fiskeri og likestilling og minister for nordisk samarbeid.
Mogens Jensen er dansk minister for matvarer, fiskeri og likestilling og minister for nordisk samarbeid.

- Vi redegjorde for den norske posisjonen i møte med Danmarks fiskeriminister Mogens Jensen. Han redegjorde for den danske posisjonen. De ønsket å diskutere ulike løsninger, blant annet se på muligheten for at danske myndigheter kan kontrollere den norske fisken i Danmark, slik at ingen produksjonsfisk kom ut i markedet. Vi redegjorde for hvordan det er i dag, og at norsk politikk ligger fast. Danskene har en forståelse for at den norske regjeringen har et klart standpunkt om håndtering av produksjonsfisk i regjeringserklæringen, og at det lenge har vært et tydelig krav, sier Ingebrigtsen i en epost til Moderne Transport.

Mens Ingebrigtsen gir inntrykk av at Norge ikke kommer til å være åpen for å endre sin politikk i saken, har den danske ministeren en liten annen tolkning av samtalen.

- Den norske ministeren sa at man har en pågående rettssak, som de avventer utfallet av, før de vil være parat til å inngå i en dialog, sier Mogens Jensen ifølge danske Børsen.

- Og når dommen er falt, så vil mine folk igjen ta opp saken med nordmennene, legger han til.

Vil ha samarbeid

Danskene har nemlig foreslått at de ønsker å inngå et kontrollsamarbeid, der fisken kontrolleres og sorteres i Hirtshals og den omstridte produksjonsfisken sendes tilbake til Norge. Det ligner på den praksisen Hav Line til nå har drevet med, der produksjonsfisken er sortert ut ved Hav Lines anlegg i Hirtshals og blitt returnert med ferge til Norge.

Den norske regjeringen mener at produksjonsfisk, som er fisk med synlige skader, absolutt ikke må nå internasjonale markeder, fordi de vil kunne skade omdømmet til norsk sjømat i utlandet.

Les også: – Handler ikke om kvalitet, men proteksjonisme

- Å hindre at såkalt produksjonsfisk når ut i markedet er svært viktig for å sikre god kvalitet på fisken som omsettes til forbruker og eksporteres ut av Norge. Krav til håndtering av produksjonsfisk er regulert i en nasjonal forskrift for fisk og fiskevarer. Alle selskap må forholde seg til dette regelverket, med et krav om innenlands sortering og feilretting av fisk, understreker Odd Emil Ingebrigtsen overfor MT.