Saudia Airlines Cargo vurderer fraktfly med norsk laks.
Saudia Airlines Cargo vurderer fraktfly med norsk laks.

Arabiske fraktfly til Norge

Saudia Airlines Cargo vurderer fraktfly til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Publisert

Forhandlinger med potensielle kunder pågår i disse dager.

Den kraftige økningen i etterspørselen etter laks er bakgrunnen for initiativet.

Europa-direktør Rainer Muller i Saudia Airlines Cargo bekreftet dette på nordisk luftfartsymposiet, Nordic Air Cargo, i Stockholm 19. april.

Ruten vil starte i Midtøsten, via Sentral-Europa og deretter Oslo før godsreisen går videre til New York.

En fortsatt kraftig vekst av sjømatvolum i Norden presser flere selskaper til å vurdere direkte frakttjenester til regionen.

Kombifrakt

Flyvningene mellom Saudi-Arabia, Sentral-Europa og Oslo vil også avlaste andre fraktruter med annen frakt enn sjømat.

- Vi forstår at tjenesten ikke bare kan være basert på fisk. Vi må generere en viss inntekt på flyet, og derfor ser vi på en delt operasjon som kommer fra Midt-Europa med en viss last og kombinerer den med fisken fra Oslo, sier Muller.

Før en eventuell realisering skal det gjøres en studie om det er gjennomførbart. Deretter blir det drøftinger om detaljer rundt håndtering og operasjonelle prosesser, samt testflyvninger.

Muller avslørte ikke hvilken flytype som skal brukes av selskapets flåte på 17 fraktfly, to Boeing 747-8s, fire B777-300s og 11 B747-400s.

Rett til værs

Flyfraktsjef Tom Erling Mikkelsen i Marine Harvest opplyste på Nordic Air Cargo at flyfraktmengden av laks økte i flere regioner i fjor. Ifølge flyfraktsjefen økte laksefrakten til Fjerne-Østen 13% og 23% til USA. Norge produserer over 1 mill. tonn årlig til det totale markedet.

- Den største veksten var til USA, mens det største landet var Japan. Hittil i år er USA det største landet så langt i år er USA, og som nå har passert Japan. Det samme har Kina og Hong Kong, sa Mikkelsen som understreket følgende:

- Utfordringen med den raske veksten er å finne nok kapasitet til å møte etterspørselen. Sjømat lider av mangel på flyfrakt i høysesong.

Avinors flyfraktdirektør, Martin Langaas, fortalte om en vekst på 500% innen norsk sjømateksport de neste de neste 20-30 årene. I fjor økte volumene på Oslo Lufthavn 35% fra året før.

I fjor høst etablerte DHL to avganger i uken med Boeing 747-400 fra Oslo til Seoul og Shanghai for å tilfredsstille etterspørselen etter norsk sjømat i disse markedene.

Oslo fikk også forbindelser med Tel Aviv (CAL), Istanbul (Turkish Cargo) og Lakselv (en annen DHL-tjeneste, som bringer sjømat fra Nord-Norge for videre transport på selskapets Seoul- og Shanghai-flyvninger).

For å møte etterspørselen utvikler Oslo Lufthavn som kjent et nytt sjømatssenter.

- Sjømateksportørene mener at dagens anlegg på flyplassen ikke kan takle veksten fremover. Målet med det nye anlegget er å redusere transporttiden og sikre kjølekjeden. Forberedelsene er allerede i gang og byggearbeidet av det ca. 16.000 m2 store senteret med en kapasitet på over 200.000 tonn årlig vil være i gang i begynnelsen av januar neste år, sa Avinors flyfraktsjef.

Han fremhevet også at det er stor interesse for terminalen, og at det nå sluttforhandles med potensielle operatører, og at kunngjøringen av terminaloperatør er like rundt hjørnet.