Tar inn ekstra skip

NorthSea Container Line - NCL - sikrer fremkommelighet for fiskeeksporten i høysesongen.

Publisert

Med nylige 600 tonn fisket makrell siste uke, er årets høysesong for eksport av pelagisk fisk i full gang.

- Vi er glade for å kunne kunngjøre en økning i skipskapasitet. NorthSea Container LIne tok i forrige uke skipet Samba inn i operasjon, og tilbyr nå ytterligere kapasitet i møte med sesongvariasjonen, sier kommersiell sjef Eivind Bergland.

Han forteller videre at "Samba" har en kapasitet på 679 TEUs, med 160 reefer plugger.  

- Satsningen kommer hele kysten til gode - nå med ukentlige anløp på Egersund
Med et ekstra skip inn i vår operasjon får vi foruten ekstra frysecontainer-kapasitet, også til en ny og effektiv schedule. Vi har i de siste årene fokusert på å utvikle et sterkt transporttilbud på Nord-Norge.  Vi ser en veldig fin utvikling her. Vi stiller opp på de store fiskerilokasjonene Måløy, Ålesund og Florø, men kommer i tillegg til å støtte opp om andre viktige fiskerihavner som eksempelvis Egersund. Egersund server vi nå også ukentlig, sier Bergland.

Årets kvote og forventet aktivitet

- Kvoten for fiske av makrell er lavere i år enn tidligere år, redusert med ca 40.000 tonn til ca 190.000 tonn totalt i 2018. Til tross for denne nedgangen ønsker vi å vise både fiskeeksportører og andre aktører innenfor shipping, transport og spedisjon, at vi tar eksportnæringens behov på alvor, sier han.

Mer enn makrell

- Det er også mye annen norsk fisk som skal transporteres ut av Norge i perioden. Sild, torsk, lodde og sei befinner seg også inni fryse-containerne vi frakter ut av Norge. I tillegg har vi en voksende andel tørrfisk, som skal eksporteres ut til internasjonale markeder, sier Bergland.

Berømmer samarbeid

- Godt samarbeid er oppskriften til suksess i travle perioder. Det er ganske formidabelt hvordan aktørene i transportkjeden går sammen for å få dette til. Det er godt samarbeid mellom de aktuelle terminalene, oversjølinjer, speditører og transportører som er en av nøkkelingrediensene for gode logistikkløsninger i høysesong, avslutter Bergland.