Senja kommune har fått innvilget støtte til å utvide Finnsnes regionhavn. Her ligger Havila Pollux fortøyd i Finnsnes.

Millionstøtte til regionhavn

Senja kommune skal foreta en utvidelse av Finnsnes regionhavn, og får nå innvilget tilsagn fra Kystverket på inntil 22.560.000 kroner gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner.

Publisert

Gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner kan Kystverket gi tilskudd til prosjekter som skal etablere, erstatte eller oppgradere havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring. Investeringene skal gi positive gevinster gjennom blant annet effektivisering av logistikkjeden.

Høsten 2023 lyste Kystverket ut midler gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner. Nå er det siste prosjektet fra denne søknadsrunden ferdigbehandlet, og Senja kommune er innvilget tilsagn på inntil 22.560.000 kroner for å bygge sammen eksisterende kaier i Finnsnes regionhavn. 

Tiltaket skal gi opptil 80 nye kaimeter samt om lag 2000 kvadratmeter havneareal. Gjennom tiltaket skal man oppnå gevinster gjennom mer effektive havneoperasjoner og redusert liggetid for fartøyer og redusert ventetid for lastebiler.

– Vi er glade for at enda et prosjekt får innvilget tilsagn. At prosjektet i Finnsnes kan regnes hjem som effektivt og gunstig for samfunnet beskriver jo en del av virkeligheten. Det aller meste av godset kommer i land lengst ute først. Så lenge de positive gevinstene er høye nok, kan havner i alle deler i landet bli innvilget tilskudd. Vi ønsker Senja kommune lykke til, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.

Dette var siste tildeling knyttet til fjorårets utlysning, men tilskuddsordningen har hatt en utlysning med søknadsfrist 15. januar i år, og dermed er flere tilskuddskroner snart på vei til prosjekt som søkte da. Kystverket arbeider nå med gjennomgang av disse søknadene og tildeling vil skje i løpet av en måneds tid.

Powered by Labrador CMS