Jernbane til Kirkenes?

En jernbane fra Nord-Finland til Norges kyst i Finnmark vil kunne åpne et helt nytt område for industriell utvikling i nordområdet.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver Barents Observer etter et møte mellom representanter for finsk og norsk næringsliv i Kirkenes nylig.

Man ser for seg at en jernbane fra Nord-Finland med tilknytning til Nord-Sverige frem til Finnmark kan åpne nye muligheter etter hvert som issmelting i nord vil muliggjøre nye skipsruter. En slik jernbane vil åpne for nye muligheter når det gjelder å utnytte de svært rike malmområdene i Nord-Finland og Nord-Sverige. Sverige, Finland og de baltiske landene får lettere transportmuligheter for eksportvarer når man slipper å seile rundt hele Skandinavia. For Norge kan en slik jernbane bli en ny «rullende rørledning» for transport av norsk gass til det europeiske marked, uttaler Felix Tschudi i Tschudi Shipping. Han mener det vil være mulig å bygge en slik jernbane så snart det måtte være politisk vilje til det.

Kirkenes mest aktuelt?

Det er sett på forskjellige alternativer for endepunkt av en slik jernbane i Norge. Steder som Narvik, Skibotn og Kirkenes er trukket frem. Finnene ivrer aller mest for et slikt prosjekt og anser Kirkenes som det beste stedsvalget. Narvik kan få kapasitetsproblemer etter hvert som LKAB øker sin malmtransport, og i Skibotn vil man være avhengig av å anlegge en ny havn.

Stig Nerdal i selskapet Transportutvikling var initiativtager til møtet i Kirkenes. Han uttaler at Norge bør være klar til å bygge jernbane så snart Finland er klart for et slikt prosjekt.

En fremtidig «Ishavsjernbane» vil ha utgangspunkt i Rovaniemi eller Kolari (sistnevnte mest aktuelt hvis man skulle velge Skibotn som endepunkt i Norge), og mesteparten vil bli liggende på finsk side.

En jernbane fra Nord-Finland til Finnmark er ingen ny tanke. En forstudie fra 2010 anslår byggekostnadene å ligge mellom drøyt 1,1 til nesten 1,7 milliarder euro, alt etter trasévalg og løsninger.