Fjord Lines ferger har i stor grad ligget i opplag det siste året. her MS Stavangerfjord.
Fjord Lines ferger har i stor grad ligget i opplag det siste året. her MS Stavangerfjord.

Fjord Line sikret økonomisk

Fjord Line er sikret en finansiell plattform frem til mai neste år etter en omfattende refinansiering.

Publisert

De myndighetspålagte reiserestriksjonene som følge av koronapandemien har rammet Fjord Line svært hardt. Nå har eiere, långivere og myndigheter sikret rederiets økonomiske stiling fram til neste vår.

Dette er den andre av totalt to refinansieringer grunnet pandemien. Refinansieringene har en samlet likviditetseffekt for Fjord Line i perioden mai 2020 til april 2022 på totalt 950 millioner kroner, opplyser selskapet i en pressemelding.

Som ledd i den siste refinansieringen bidrar eierne med nye 50 millioner kroner i egenkapital. I sum har eierne bidratt med 100 millioner kroner ved de to refinansieringene. Långiverne har primært bidratt ved avdragsutsettelser, men har også gjort lettelser i lånebetingelsene (covenants) for å hjelpe selskapet gjennom den krevende tiden.

– Det siste året har vært særdeles krevende for Fjord Line. De myndighetspålagte reiserestriksjonene har gjort det umulig å opprettholde ordinær drift på våre fergeruter til og fra Norge. Derfor er vi svært takknemlige for at våre eiere og långivere har tillit til at Fjord Line ikke bare kommer seg gjennom krisen, men at selskapet vil være godt rustet for å gjenoppta driften når myndighetene opphever reiserestriksjonene, sier konsernsjef Brian Thorsted Hansen.

Over halve omsetningen borte

Fjord Line opplevde dramatiske fall i omsetning og resultat før skatt i 2020. Foreløpige tall viser at omsetningen for 2020 ble på 729 millioner kroner, et omsetningsfall på 55 prosent. I enkelte perioder med svært begrenset reiseaktivitet var imidlertid omsetningen redusert med 90 prosent sammenlignet med 2019.

Fjord Line har mottatt 198 millioner kroner i kontantstøtte for perioden mars til og med oktober. Fjord Line arbeider med å ferdigstille søknaden for november/desember, som forventes å bli i størrelsesordenen 70 millioner kroner. Til tross for dette viser foreløpige regnskapstall et estimert underskudd før skatt på rundt 140 millioner kroner for 2020. Uten kontantstøtten ville underskuddet for Fjord Line trolig vært på mer enn 400 millioner kroner i 2020.

Takknemlig

- Vi er svært takknemlige for at norske myndigheter og politikere samvittighetsfullt har bidratt til å sikre levedyktige bedrifter og arbeidsplasser i en svært krevende tid. Støtten fra myndighetene var også viktig for at våre långivere gikk med på den omfattende refinansieringsordningen, sier Hansen.

Gjennom 2020 har Fjord Line gjennomført omfattende effektiviseringer og kostnadskutt. Det er også gjennomført smertefulle, men helt nødvendige bemanningsreduksjoner. Bortsett fra en kort periode i sommer har tre av fire skip ligget i opplag. Det siste skipet har gått i begrenset trafikk for frakt av varer til og fra kontinentet.

– Så snart reiserestriksjonene oppheves ser vi frem til å kunne gjenoppta driften, sier Hansen.