Nortransport omstrukturerer

Må ta grep etter at Felleskjøpet insourcer.

Publisert Sist oppdatert

Nortransport AS i Stange er inne i en omstrukturering som har sammenheng med at største eier, Felleskjøpet, har bygd opp et mer omfattende logistikkapparat for egne transporter.

Nortransport er resultatet av sammenslutningene av flere transportsentraler for noen år siden. Felleskjøpet har vært den desidert største kunde og eier, og gjennomførte i fjor en omorganisering av egen logistikkorganisasjon. Dette medførte at de ønsket å integrere mer av transportstyringen i egen logistikkorganisasjon. Som følge av dette har 17 ansatte i Nortransport, i hovedsak transportplanleggere, takket ja til tilbud om ansettelse i logistikkorganisasjonen til FK. Fysisk skifter de likevel ikke arbeidssted, ettersom FKs transportplanleggere skal ha tilhold hos Nortransport.

- For Nortransport innebærer dette i utgangspunktet at omsetningen blir omtrent halvert fra 805 millioner kroner i 2012, sier daglig leder Inge T. Rosvold til mtlogistikk.no.