Fjernavlesing av fartsskrivere, gjør at man kan plukke ut de som ikke har alt i orden mens de som har alt i orden slipper å bli stoppet. Foto: ILT
Fjernavlesing av fartsskrivere, gjør at man kan plukke ut de som ikke har alt i orden mens de som har alt i orden slipper å bli stoppet. Foto: ILT

Tester fjernavlesing av fartsskrivere

Kan finne ut hvem som bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene mens lastebilene kjører på veiene.

Publisert

Tilsynsmyndigheter i europeiske land som håndhever veitransport, må ha utstyr for å lese smarte fartsskrivere eksternt fra midten av juli 2024.

I påvente av dette tester veimyndighetene i Nederland, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), for tiden forskjellige systemer for dette.

Fjernovervåker - og stopper de som ikke har alt i orden

Siden juni 2019 er nye kjøretøy pålagt å være utstyrt med en smart fartsskriver som registrerer sjåførens kjøre- og hviletider. Disse kan også sende informasjon.

Eldre lastebiler og busser må også ha dette fra desember 2024, skriver ILT i en nyhetsmelding.

For å kunne lese de smarte fartsskriverne eksternt, kreves såkalt Dedicated Short Range Communication (DSRC) -utstyr. Dette gjør det mulig for ILT å vurdere fartsskriverdata uten å måtte stoppe kjøretøyet.

Noe av utstyret som testes i Nederland nå. Foto: ILT
Noe av utstyret som testes i Nederland nå. Foto: ILT

Mens kjøretøyet passerer, kan kontrollørene kan sjekke om registrering av kjøre- og hviletider. DSRC-enheten synliggjør for eksempel om fartsskriveren registrerer kjøretid og om et sjåførkort er aktivt. Fordelen med dette, er at ILT kan velge kjøretøy mer spesifikt for inspeksjon.

Dette øker sjansene for at lovbrytere blir tatt, mens ILT kan la sjåførene som overholder reglene kjøre uforstyrret.

Tester utstyr fra tre produsenter

Som en av de første inspeksjons-organisasjonene i Europa, har ILT nå tilgang til tre fjernkontroll-systemer fra forskjellige produsenter.

ILT ønsker å få erfaring med denne formen for kontroll i 2021 og vil sammenligne egenskapene til systemene i løpet av en prøveperiode.

Inspektørene skal blant annet sjekke hvilke data som kan leses ut av DSRC-enheten og hvilke av disse som er relevante for valg av kjøretøy for inspeksjon.