Nå skal miljøfartsgrensene håndheves

Nå skal det bli slutt på å slippe unna når miljøfartsgrensene brytes. Smutthullet skal tettes.

Publisert Sist oppdatert
 

- Vegtrafikk er den viktigste årsaken til dårlig lokal luftkvalitet. De foreslåtte endringene i vegtrafikkloven skal sikre at det ikke stilles mer tvil om bruk av miljøfartsgrenser som et virkemiddel i kampen for et bedre miljø og for befolkningens helse.

Det sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med lovforslaget om endringer i vegtrafikkloven som ble lagt fram i statsråd i dag.

De foreslåtte endringene skal klargjøre at miljø, inklusiv beskyttelse av befolkningens helse, er et såkalt allment hensyn i vegtrafikkloven, også for vegmyndighetenes fartsgrensesetting.

Lovendringene skal også klargjøre at overtredelser av miljøfartsgrenser skal følge det vanlige reaksjons-systemet for fartsovertredelser. Dette gjelder også prikkbelastning og tap av førerrett.

Bilistene vil altså bli møtt med samme reaksjoner om de bryter en miljøfartsgrense som om de bryter en vanlig fartsgrense.

Det vil være opp til vegeier og skiltmyndighet å vurdere innføring av miljøfartsgrenser på de enkelte vegstrekningene, som for eksempel gjeninnføring av miljøfartsgrenser i Oslo.