Verdikjeden for eksport av laks er et fokusområde på logistikkstudiet. Her fra et studiebesøk hos SAS Ground Handling på Gardermoen foran et cargo-fly.

Det unike logistikktilbudet

Hva skulle logistikk-Norge gjort uten? På Fagskolen Innlandet (FI) utdannes hundrevis av fagskoleingeniører til mellomleder- og lederstillinger i verdikjeden.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

FI er Norges eneste fagskole med et komplett, yrkesrettet logistikkstudium for arbeidslivet.

Skolen utdanner fagskoleingeniører som skal bekle mellomleder- og lederstillinger innen verdikjederelaterte områder i privat- og offentlig sektor. Skolen har i dag ca. 1250 studenter og av disse studerer ca. 100 logistikk.

Tett på næringen

Vi har tatt en prat med avdelingsleder for Industriell Teknologi og Logistikk ved Fagskolen Innlandet, Roy Jakobsen, og som blant annet forteller følgende:

- Det unike med FI er at vi har et tett samarbeide med arbeidslivet. Vi kobler studentene opp mot våre samarbeidspartnere som gir dem gode muligheter til å bli kjent med bedriftene og skrive prosjektoppgaver i bedriftene. Dette gir studentene glimende mulighet for både praktisk- og teoretisk kompetanseutvikling hos de beste bedriftene.

Midt i smørøyet

FI har etablert seg på Raufoss Katapult senter i Industriparken på Raufoss og gjennomfører en del av sin undervisning i tett samarbeid med næringslivet.

Her under presentasjonen av et av skolens hovedprosjekter. Fra venstre avdelingsleder Roy Jakobsen, og studentene Rune Øverlie, Henrik Skjørstad, Thor Fr. Kristiansen, Jon-Vegard Torgersrud og Siri Röch.

- Dette gir studentene en unik mulighet til å jobbe tett på arbeidslivet. Logistikkstudiet gir også studentene unik yrkesfaglig praksis gjennom bruk av ERP-systemet, forteller Jakobsen.

Skreddersydde løsninger 

– La oss få litt innblikk i studiet.

- FI tilbyr i dag et to års heldags studium, et fireårig nett-/samlingsbasert studium og et tre årig nett-/samlingsbasert studium. I tillegg tilbyr vi skreddersydde modulbaserte kursopplegg etter kundens ønsker og behov som kan gjennomføres både på skolen eller ute hos kunden.

Stilles krav

– Det høres ut som at dette også setter strenge krav til studenten.

- Inntakskravene for å komme inn på fagskolen er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller minst fem års relevant praksis uten fagbrev. Det kreves også realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Med fornuft

Men så understreker Jakobsen at undervisningen er bygd opp med en fornuftig fordeling mellom praktisk- og teoretisk vinkling innen logistikkfagene.

- Mange av våre studenter er i et arbeidsforhold eller har vært i et arbeidsforhold og trenger å sette arbeidserfaringen inn i et teoretisk perspektiv. Studentene jobber individuelt og i team med logistikkutfordringer i ERP-systemet samtidig som vi veksler mellom praktisk og teoretisk undervisning, sier Jakobsen.

Optimale logistikkstudier

Logistikk student Thor Fredrik Kristiansen forteller   følgende:

- Studiene kobler logistikkteori og praksis på en utmerket måte og etter endt utdannelse kan vi gå direkte ut i leder- og mellomlederstillinger i arbeidslivet.

Og logistikkstudent Siri Røch supplerer med følgende:

- Optimalisering av verdikjeder og Lean-filosofi er en sentral del av studiet.

Sikrer lærerne utvikling

Klasse-besøk hos Tine på Brumunddal med fokus på bedriftens verdikjede og forbedringsarbeid.

Foruten studietilbudene til studentene tilbyr FI også hospiteringsordninger for lærere ute i arbeidslivet.

– Dette sikrer at lærerne utvikler sin kompetanse i henhold til «beste praksis», understreker Jakobsen og fortsetter:

- Skolen har drevet nettundervisning siden 2005 og samtlige av skolens lærere og ledere har gjennom det siste året gjennomgått universitetsstudiet «Ledelse av læreprosesser i et virtuelt læringsmiljø».

Bygger logistikken videre

Jakobsen forteller stolt at logistikkstudiet på møysommelig vis har bygd seg opp og økt studentantallet fra ca. 20 til 100 de siste årene.

– Disse studentene har en enestående mulighet til kompetanseheving gjennom lærere med høy faglig- og pedagogisk utdannelse, og med lang fartstid fra lederstillinger innen logistikk. Vår ambisjon er å utvikle tilbudet videre og rekruttere flere nye studenter fra høstsemesteret 2020, fremhever Jakobsen og fortsetter:

- Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke verdiskapende arbeidstid (LEAN), er derfor svært sentralt i vårt studieopplegg, sier Roy Jakobsen og understreker følgende:

- Logistikk handler om mer enn transport. Derfor skal studiet gi en helhetsforståelse av verdikjeder og for sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering for å oppnå økonomiske resultater. 

Potensielle stillinger

Her er eksempler på potensielle stillinger etter endt fagskoleutdanning i logistikk: Kundekoordinator på/eller leder av kundesenter, forsynings-, produksjons- og leveranseplanleggere/-ledere, transportbefrakter/-koordinater/-planlegger eller transportsjef, lagerleder, logistikk rådgiver/-konsulent, logistikksjef/-leder, innkjøper/-leder, Lean koordinator/-rådgiver, distribusjonsleder.

Powered by Labrador CMS