Oppgraderte Løvenskiold-logistikken

Etter omfattende testing valgte Løvenskiold nytt ERP-system fra Merit.

Publisert Sist oppdatert

Løvenskiolds 21.000 kvadratmeter store lager på Fossum er et topp moderne og fremtidsrettet  knutepunkt for logistikk. Her benyttes automatiske vareheiser, effektiv vareflyt og gode løsninger for mottak og opplasting.

I løpet av våren har Løvenskiold Logistikk oppgradert sitt ERP-system fra en tolv å gammel Movex-løsning til Infor M3 levert av Merit.

Testing

 - Omfattende testing og engasjerte prosesseiere er de viktigste årsakene til at prosjektet ble vellykket, sier Helge Snilsberg i Løvenskiold Logistikk i en pressemelding fra Merit.

Alle ordrer kommer inn elektronisk, enten fra håndterminaler hos forhandlerne eller via EDI (direkte til forretningssystemet). En elektronisk varekatalog med bilder, varenumre, produktinformasjon og andre data er tilgjengelig for kundene. Ved sentrallageret håndteres varer fra tidlig morgen til nærmere midnatt, med leveranser til forhandlere over hele landet, fem dager i uka. Konkurransen i bo- og byggebransjen er sterk, og god logistikk er utvilsomt avgjørende for lønnsomheten. Da Løvenskiold Logistikk satte Infor M3 i drift i februar i år, lå det en omfattende prosess bak, kanskje med grundigere testing enn noen andre i landet har gjennomført.

- Vi utførte kontinuerlig testcaser gjennom fire måneder, både enhetstester, systemtester og  fullskalatester, og var hele tiden bevisst på at alle ordrescenarier skulle være utprøvd og at det endelige systemet skulle ha så få tilpasninger som mulig. Nå kjører vi en i hovedsak standard Infor M3-løsning med noen få, men helt nødvendige tilpasninger. Konklusjonen i ettertid er at vi gjorde et riktig valg med hensyn til både løsning og partner, og at vi lyktes med å forankre et eierskap til prosjektet både fra brukerne og ledelsen, oppsummerer Helge Snilsberg, salgssjef i Løvenskiold Logistikk.

Flere prosjekter

Løvenskiold har tidligere gjennomført forprosjekter med andre leverandører md tanke på å lage ett vareflytsystem hele veien fra sentrallageret og ut til Løvenskiolds egne Maxbo-varehus. Etter flere forprosjekter som ikke førte frem, landet de til slutt på å satse på Infor M3 med Merit som partner, og integrere M3 med lagersystemet Consafe Astro. Helge Snilsberg trekker frem tre viktige kriterier for at prosjektet ble vellykket.

- Testing er allerede nevnt, og det er det aller viktigste suksesskriteriet. Gjennom hele prosjektet hadde vi stor nytte av Merits konsulenter og Merits egenutviklede system for administrasjon av testene. Vi var også bevisst på at styringsgruppa skulle være brukerstyrt - derfor hadde

ingen av de fem prosesseierne IT-bakgrunn. Medarbeidernes eierskap til prosjektet var avgjørende for gjennomføringen, og alle hadde et genuint ønske om å gjennomføre et vellykket prosjekt innenfor tids- og kostnadsrammene, forteller Helge Snilsberg.

11.000 varenumre

Resultatet er at Løvenskiold Logistikk i dag kjører en standard M3-løsning med et fåtall tilpasninger, der Infor M3 oglagersystemet benytter samme grunndata.

Totalt arbeider rundt 100 personer ved Løvenskiolds sentrallager, og totalt 11.000 varenumre forteller at Løvenskiold dekker de fleste produktområder innenfor bo- og byggebransjen. Maxbo og Byggern er de største varemottagerne, men mange steder i landet spiller jernvarehandleren fremdeles en viktig rolle. De siste årenes tids- og ressursbruk på nytt forretningssystem her vært omfattende, men Helge Snilsberg er ikke i tvil om at grundig arbeid lønner seg på sikt.

- Vi står nå sterkt rustet nå til å holde posisjonen og fortsette å ta markedsandeler i årene fremover. Infor M3 er et system utviklet for moderne drift i logistikk-kritiske bransjer som vår. Samfunnet er i endring, med økende grad av handel over Internett, bruk av digital teknologi på nye områder og stadig nye krav fra kundene. Vår ambisjon er å være i fremste rekke både for forbrukermarkedet og de profesjonelle. Etter det siste årets vellykkede implementering av Infor M3, ligger mye til rette for å lykkes med dette, avslutter Helge Snilsberg.