Felles transportplan

Nordiske transportorganisasjoner ønsker å etablere en felles nordisk transportplan.

Publisert Sist oppdatert

De tre organisasjonene Dansk Industri, Transport, Næringslivets Transportråd i Sverige og norske NHO Logistikk og Transport vil ta initiativ til en nordisk studie om grensekryssende forbindelser.

Forplikter

Det var på Nordic Rail-konferansen i Jønkøping nylig de tre søsterorganisasjonene tok til orde for at det lages en nordisk transportplan. Den skal også være like forpliktende som hver av de nasjonale planene.

Lite samarbeid

På konferansen ble det avdekket at ingen av de nasjonale transportplanene har omsorg for eller tar ansvar for grensekryssende forbindelser for vei, bane eller sjø.

Et godt eksempel på det er de manglende jernbaneforbindelsene fra Oslo via Gøteborg til kontinentet. Det samme gjelder samarbeidet om nærskipsfart.

Vei fungerer

Det eneste som fungerer bra er veiforbindelsene mellom landene.

Lastebiltrafikken øker dramatisk og det er et sterkt behov for å se transportformene i sammenheng for å oppnå en bedre transportmiddelfordeling.