Den negative trenden er brutt

Det er oppgangstider for norsk fraktvirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall viser at den negative fraktutviklingen er brutt, hvor blant annet pakkevolumet har økt med 6%.

- Utviklingen er drevet av den sterkt økende netthandelen, ifølge næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport som utarbeider kvartalsrapportene for trendutviklingen i fraktvolum.

Statistikken for 2012-2013 er svært positiv lesning mot tallene fra 2011-2012.

Snudd

Kvartalsstatistikken som er innhenter hos et representativt antall medlemsbedrifter, tyder det på at den negative fraktutviklingen vi hadde fra 2011 til 2012 er brutt i 2013.

Særlig gjelder dette pakkevolumet som har vokst sterkt de siste tre årene. Denne utviklingen er drevet av den sterkt økende netthandelen, i motsetning til stykkgodsvolumet som ikke økte i 2012.

Ifølge Sæther er antallet partigodssendinger redusert med 10%, mens tonnasjen i de tre siste årene er stabil eller svakt redusert.Statistikken omfatter 7 millioner tonn eller 15 millioner sendinger på årsbasis, noe som representerer ca. 40% av medlemsbedriftenes årlige anslåtte sendingsvolum.