NHO truer Arnstad med ESA

NHO Logistikk og Transport mener driften av jernbanens godsterminaler må konkurranseutsettes.

Publisert Sist oppdatert

Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, sa nylig til MTlogistikk at den rødgrønne regjeringen dreper godstransport på jernbane.

Han stiller seg undrende til at regjeringen i Nasjonal transportplan foreslår at Jernbaneverket skal ha driftsansvaret for kombiterminalene, og at dette er den beste måten å sikre like konkurransevilkår.

Savner innovasjon

– Ved å ikke bruke konkurranseutsetting unnlater regjeringen muligheten til innovasjon og produktivitetsvekst for godstogdriften, sier Sæther.

Nå sier han rett ut at NHO vurderer å trekke den norske staten inn for det europeiske kontrollorganet Esa.

– Ja det vil vi dersom et vedtak om å droppe konkurranseutsettelse ikke endres, sier han til DN.

Taper markedsandeler

Han mener at konkurranse på terminaldriften ved åtte større godsterminaler er avgjørende for sunn drift av godstog her i landet.

– Gods på bane taper markedsandeler. Det er helt nødvendig med konkurranse for å få til innovasjon, større effektivitet og kostnadskutt. Våre jurister mener videre en beslutning om ikke å konkurranseutsette er i strid med intensjonen i EØS-reglene, sier Sæther.

I et svarbrev fra forrige uke medga Samferdselsdepartementet at tildeling av driftsansvar for terminaler uten konkurranse kunne vært i strid med anskaffelsesreglene. Men «det er ikke tilfelle her hvor det tas sikte på at Jernbaneverket skal drifte terminalområder de selv har råderett over», heter det i brevet i følge DN.