NHOLT har skapt EU-debatt

EU-kommisjonen kan bidra til større handlingsrom for norsk transport- og logistikkbransje.

Publisert Sist oppdatert

Finansminister Siv Jensen (Frp) tar grep overfor kommisjonen og kommer med konkrete forslag til hvordan vedtaket om arbeidsgiveravgiften i ESA skal håndteres.

Næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) tror dette kommer Norge til gode.

Nye regler

EFTAS overvåkningsorgan ESA vedtok i oktober i fjor nye regler for differensiert arbeidsgiveravgift (RDA-ordningen). Flere viktige sektorer i Norge ble unntatt fra ordningen, blant annet transport.

NHOLT sendte brev til Finansdepartementet i begynnelsen av april om de nye EU-reglene. Skulle de tolkes slik at en kunne fortsette med differensiert arbeidsgiveravgift i transportsektoren? Var spørsmålet. Hvis ikke ville kostnadene øke med 200 millioner kroner tilsvarende en tredel av bransjens samlede driftsresultat.

Tok kontakt

Nå har finansminister Siv jensen (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sendt brev til EU-kommisjonen med beskjed om at differensiert arbeidsgiveravgift bør fortsette.

De to ministerne oppfordrer EU-kommisjonen til en tolkning av regelverket som gjør det mulig å benytte differensiert arbeidsgiveravgift i alle sektorer. Det bes også om et møte med EU-kommisjonen for å diskutere disse forholdene.

Saken haster ettersom nye regler skal tre i kraft fra 1. juli i år.

– Så får vi se om regjeringen får gjennomslag, og om det gis en åpning for at transport fortsatt kommer inn under RDA-ordningen, sier Sæther.

Mindre effektivt

I en pressemelding peker finansminister Siv Jensen blant annet på at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil bli mindre effektivt som et virkemiddel i regionalpolitikken. Hun peker også på at sektorbegrensningene påvirker et stort antall transportselskaper og at de administrative kostnadene ved ordningen vil øke.