Scania, H&M Group, Siemens og E.ON har offentliggjort at de går sammen i en koalisjon for å fremskynde overgangen til fossilfri tungtransport.
Scania, H&M Group, Siemens og E.ON har offentliggjort at de går sammen i en koalisjon for å fremskynde overgangen til fossilfri tungtransport.

Scania med i ny allianse

Scania danner en koalisjon med H&M Group, Siemens og E.ON.

Publisert

Koalisjonen skal påskynde skiftet til fossilfrie tunge transporter.

For å nå målet i Paris-avtalen, kreves det at transportsektoren blir fossilfri. Å klare dette er ikke bare mulig, men også økonomisk fordelaktig fra et samfunnsperspektiv, skriver Scania i en nyhetsmelding.

De fire selskapene som har dannet koalisjonen (en midlertidig allianse om bestemte områder/temaer) vil gjerne ha flere med i samarbeidet.

Utgangspunktet for koalisjonen er studiet «The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050».

Studiets hovedkonklusjon er at det er mulig å få tungtransporten over på fossilfritt drivstoff innen tidsrammen for Paris-avtalen. Men da må politikere og næringslivet gå sammen og starte forandringen som skal skje i en historisk rask fart.

Koalisjonen skal identifisere innovasjonsmuligheter, samle kunnskap og se på muligheter for partnerskap mellom bedriftene i koalisjonen.

Forskjellige alternativer

- De siste årene har vist at omstillingen til bærekraftige transporter begynner å skyte fart og markedet svarer. Mye mer må likevel gjøres for å minske drivhuseffekten globalt av utslipp. Ingen klarer å gjøre dette alene, men sammen kan vi lykkes. Derfor er grunnlaget vi legger med denne koalisjonen et viktig steg som vil avgjøre hvordan vi skal forandre tungtransporten, sier Henrik Henriksson, adm. direktør og konsernsjef hos Scania.

Her er slutninger fra The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050:

  •  Smartere logistikk: Karbondioksidutslipp kan senkes med mer enn 20 prosent ved å forbedre transportsystemet, f.eks. ved forbedret ruteplanlegging og lasthåndtering. Det resterende kan nås med ulike drivstoff og drivlinjealternativer.
  • Elektrifisering: Batteridrevne el-kjøretøy utgjør den mest effektive og raskeste metoden i land med infrastrukturelle forutsetninger for å tilby allmenne ladestasjoner og fossilfri elektrisitet. Fullskala elektrifisering krever imidlertid fire til fem ganger så store infrastrukturinvesteringer sammenlignet med i dag. Til gjengjeld blir driftskostnadene 40 prosent lavere en ved bru av tunge kjøretøy som drives med diesel. El-veier for langtransport kan påskynde elektrifisering, spesielt det nærmeste tiåret før batterikostnadene blir lavere.
  • Biodrivstoff: Kommersielt tilgjengelig biodrivstoff, som biogass, biodiesel og etanol, vil innledningsvis være en effektiv og gjennomførbar vei, siden man kan benytte tradisjonell forbrenningsteknikk. Med en maksimal utnyttelse av tilgjengelig biodrivstoff, kan dette drive en femdel av alle kjøretøy i 2050.
  • Brenselceller: Brenselceller er dyrere og derfor ventes en vesentlig tilvekst å komme senere enn for batteridrevne kjøretøy. Dersom teknikkostnadene avtar og det finnes mye fornybar hydrogen til lav kostnad, kan brenselceller utgjøre en betydelig del av kjøretøyparken innen 2050.

Siemens, E.ON og H&M

Dette sier representanter for de tre andre koalisjonspartnerne om koalisjonen:

- Det vi i dag kunngjør (red.anm: nyheten om koalisjonen), er et springbrett mot mer og dypere kunnskap om et globalt fossilfritt system for tunge transporter. Alt nå er det likevel klart at infrastruktur for elektrifisering av tunge kjøretøy er en viktig del av reisen. Det passer derfor Siemens godt å være med i denne sammenslutningen av bedrifter som viser at de vil være med på å påvirke og som sørger for at det skjer en forandring, sier Ulf Troedsson, konsernsjef for Siemens Norden.

- Det finnes ingen tvil om at fremtidens transportsystemer kommer til å gå på grønn energi. Omstillingen av den tunge transportsektoren kommer til å påvirke at helt ekosystem av aktører. Når vi ser på våre langsiktige planer, så er vi helt enige om at vi må gå sammen om å påskynde en forandring. Dette er bare det første steget i et veldig interessant samarbeid, sier Marc Hoffmann, adm. direktør for E.ON. Sverige.

- Klimaet er en av de fremste prioriteringene for alle selskap i dag, og vi har høye ambisjoner om at vår bedrift skal være klimapositiv innen 2040. Men det er først når vi slår oss sammen med andre nøkkelaktører i næringslivet at vi kan nå de ambisiøse målene. Å bli med i denne koalisjonen gir oss en unik mulighet til å innføre smarte, effektive og bærekraftige løsninger for vår egen transport og logistikk, sier Anne Gedda, bærekraftsjef hos H&M Group.