Direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV mener Enovas rapportering er lite tillitsvekkende.

Tvil om Enova-tall:
- Dette må de rydde opp i

Ifølge Enova har de allerede gitt over en halv milliard kroner i støtte til nær 20.000 elektriske varebiler, mens det faktisk er utbetalt 84 millioner. - Her gir Enova et helt feil bilde av virkeligheten, sier en kraftig provosert OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2019 fikk Enova i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å forvalte et nullutslippsfond for å stimulere til at klimavennlig teknologi tas raskere i bruk innen næringstransport. Det ble for 2019 og 2020 avsatt nær 500 millioner hvert år til dette formålet.

Fra slutten av august 2019 ble det innført en tilskuddsordning hvor kjøperen mottar inntil 50.000 i støtte ved kjøp av en ny elektrisk varebil.

Enova har etablert en lett tilgjengelig rutine for å søke. Søknaden må være sendt før bestilling av bilen og blir utbetalt etter at den er registrert (innen ni måneder etter at tilsagn er gitt).

Enovas nettsider angis fortløpende antall biler Enova har gitt støtte til, og hvor mye støtte som er gitt:

Slik fremstilles tilskudds-statistikken på Enovas egne nettsider.

Ifølge Enova er antall varebiler som er støttet 19.807 og det er de siste 12 månedene gitt støtte for til sammen 580 millioner kroner.

Støtten utbetales når bilen har blitt registrert og i denne perioden er det ifølge OFV blitt registrert totalt 3.000 nye elvarebiler i Norge.

Hvordan henger dette sammen?

Håkon Sagen er kommunikasjonsrådgiver hos Enova. Han forklarer det slik:

Ved utgangen av 2020 var det utbetalt totalt 84,2 millioner kroner i støtte til elvarebiler

- Grunnen til at det er avvik skyldes at en del av de som har fått tilsagn ikke har eller vil benytte disse til å kjøpe bil. Spesielt fra leasingbransjen ser vi at det har vært en del hamstring/overoptimisme av tilsagn i forhold til det antall biler som er forventet å bli omsatt.

Tallene Enova oppgir på sine nettsider er med andre ord basert på hva det er søkt om og gitt tilsagn til, ikke hva som er gitt i støtte.

Spørsmålet er da hvor mange biler Enova faktisk har støttet og hvor mye er utbetalt i støtte til disse.

- Det er innvilget støtte til 19.807 elvarebiler, hvor støtten er utbetalt til 2.991 av disse, svarer seniorrådgiver Arnt Gunnar Lium i Enova i en epost til Bilbransje24.

Han opplyser at det ved utgangen av 2020 var utbetalt totalt 84,2 millioner kroner i støtte til elvarebiler, hvorav 59,6 millioner ble gitt i 2020.

Lium peker på at avviket mellom disse tallene har flere årsaker, som at bilen er satt i bestilling, men ikke levert og at støtten er derfor ikke utbetalt. Bilen kan være registrert, men bedriften har ennå ikke bedt om utbetaling av pengene. Det kan også være at søker ikke kommer til å bruke tilsagnet. Pengene vil da etter en stund gå tilbake til fondet.

- Bør umiddelbart rettes opp

Enovas rapportering provoserer flere ledende bransjefolk, deriblant direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken, Øyvind Solberg Thorsen.

- Vi har i lengre tid forsøkt å følge hvordan støtteordningen virker. Allerede i desember 2019 rapporterte Enova at det var gitt støtte til flere tusen varebiler, til tross for at bare et fåtall på noen hundre var synlig i vår registreringsstatistikk, sier han.

- Da vi sjekket i desember 2020 var det fortsatt ikke mulig å se hva som var de reelle tallene for hvor mange biler som hadde fått støtte.

Solberg Thorsen sier han er oppgitt over det som nå kommer fram.

- Dette går faktisk ikke an.

- Her skapes det et inntrykk av at ordningen er en kjempesuksess, men nå ser vi av de faktiske tallene at det ikke stemmer, sier han.

Han mener måten Enova velger å opplyse om tilskuddsordningen er villedende og lite tillitsvekkende.

- Slik dette fremstilles er det feilinformasjon. Det er alvorlig og bør umiddelbart rettes opp i, sier Solberg Thorsen.

Her skapes det et inntrykk av at ordningen er en kjempesuksess, men nå ser vi av de faktiske tallene at det ikke stemmer.

Øyvind Solberg Thorsen

- Om Enova vil informere om hvor mange søknader de mottar og gir tilsagn til, så er det fint. Men da må de gjøre det tydelig at det er det tallene er, og ikke skape et inntrykk av noe annet.

- I utgangspunktet er dette et godt miljøtiltak. Men skal effekten av tiltaket måles, er det hva som faktisk utbetales i støtte som gir det riktige bildet. Det kan det ikke være noen tvil om, sier Solberg Thorsen.

- Fungerer ikke som tiltenkt

OFV-direktøren får støtte av adm. direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening. BIL har sammen med NBF tatt til orde for at støtteordningen til elvarebiler bør utnyttes bedre.

- Slik Enova presenterer tallene gir de et misvisende bilde av hvordan støtteordningen faktisk fungerer i praksis.

Andresen sier at BIL har påpekt overfor Enova at tilskuddsordningen har svakheter. Ikke minst burde rammene som er gitt i regelverket for statsstøtte i større grad vært utnyttet, for å gi tilstrekkelig stimuli til kjøp av nulluslippsbiler innen transportsektoren.

- Tallene som nå foreligger avdekker at det kun er utbetalt 84 millioner i støtte til elvarebilene. Det viser at virkemidlene som er iverksatt ikke fungerer så godt som de var tiltenkt.

- Når vi nå ser hvor lite som faktisk er utbetalt, er det grunn til å diskutere om det i en periode bør bli enda gunstigere, sier Erik Andresen.

«Rammesøknader»

Det er vanlig praksis at aktører legger inn et større antall biler i en søknad (prosjekt). Hvor mange biler innenfor dette tilsagnet som faktisk anskaffes og det dermed blir utbetalt støtte til, kan være noe helt annet. Det får Bilbransje24 bekreftet hos et av Norges største finansieringsselskap, Santander.

Ifølge Enovas nettsider skal de ha blitt gitt 112 millioner i støtte de siste 12 månedene. Fra Santander får Bilbransje24 opplyst at de siden ordningen ble igangsatt har fått utbetalt støtte til 329 biler, med til sammen 9,4 millioner kroner.

Ingen endring i rapporteringen

På spørsmål om Enova vil vurdere å gjøre kommunikasjonen rundt hva som er gitt i støtte mer presis på sine nettsider, svarer kommunikasjonssjef Eiliv Flakne:

- Her ser vi tallet/beregningen fra ulike sider, og kommer derfor fram til ulike svar. Vi oppgir her, som ellers i vår rapportering av støtte, antall prosjekt (biler) vi har støttet.

- Det er også dette tallet som vi erfarer det er mest interesse for, sier Flakne.

Powered by Labrador CMS