64 nye millioner kroner til landstrøm

Siden 2016 har Enova støttet 127 landstrømprosjekter med 930 millioner kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Stavanger, Molde og Oslo får til sammen 60 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av landstrømanlegg i havnene. I tillegg får Plug AS vel fire millioner kroner til landstrømanlegg i Larvik. Anleggene skal være i drift innen utgangen av 2025 og bidra til at skipene ligger utslippsfritt til kai.

Disse prosjektene fikk støtte i denne runden:

Selskap Prosjekt Støttesum
Stavangerregionen Havn IKSLandstrøm cruise, Strandkaien20 000 000
Plug ASLandstrøm, Kanalen, Larvik1 900 000
Plug ASLandstrøm, Containerkaia, Larvik1 900 000
Molde og Romsdal Havn IKSLandstrøm cruise, Storkaia Molde9 736 800
Oslo Havn KFLandstrøm, tank-kjemikalie- og CO2-skip10 180 000
Oslo Havn KFLandstrøm cruise, Filipstadkaia20 000 000

Dette er Enovas 15. runde for investeringsstøtte til landstrøm siden oppstarten i 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 127 landstrømprosjekter med over 930,7 millioner kroner. Dette bidrar til å redusere utslippene fra maritim transport i Norge.

- Utslippene fra skipstrafikken må ned og landstrøm bidrar til dette på en effektiv måte. Når skipene tar imot landstrøm mens de ligger til kai, kutter vi utslipp og reduserer støy. Enova støtter de som går foran og prosjektene vi støtter i denne runden vil gi god bruksutnyttelse og et marked videre for landstrøm, sier markedssjef Rune Holmen i Enova.

Stor etterspørsel etter landstrøm

Stavangerregionen Havn IKS skal bygge et landstrømanlegg primært rettet mot cruiseskip. Anlegget, som skal ligge på Strandkaien i nærheten av Stavanger sentrum, blir et høyspentanlegg og kan levere opp til 16 MW effekt til ett skip av gangen. Det er stor etterspørsel etter landstrøm for cruise og flere av de cruiseskipene som anløper Stavanger er allerede tilrettelagt for landstrøm.

- Tildelingen er avgjørende for at Stavangerregionen havn kan starte realiseringen av landstrømanlegg i Stavanger. Prosjektet vil bidra til målsettingen om at alle cruiseskip som ankommer Stavanger fra 2027 skal koble seg på landstrøm, sier Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havn IKS.

To godskaier i Larvik

Plug AS skal bygge to landstrømanlegg på de to store godskaiene sentralt i Larvik, henholdsvis Kanalen og Containerkaia. Ved Kanalen anløper det hovedsakelig stykkgods og bulk og her er det planlagt et anlegg med samlet kapasitet på ca. 600 kVA, fordelt på tre omformere med tilhørende skilletrafo for å kunne betjene tre fartøy samtidig.

Ved Containerkaien går det hovedsakelig containerskip. Her er det planlagt et anlegg på cirka 800 kVA som vil forsyne et skip om gangen.

70 prosent av skipene kan koble seg på

Molde og Romsdal Havn IKS skal bygge et landstrømanlegg på Storkaia i Molde. Molde har i likhet med Stavanger en rekke cruiseanløp gjennom året. I 2023 er det booket 65 anløp og selskapet forventer omtrent det samme for 2024 og 2025. Erfaringsmessig kan rundt 70 prosent av skipene koble seg til landstrøm. Anlegget som skal bygges, blir høyspent og vil ha en effekt på 12 MW, men med mulighet for oppgradering til 16 MW.

Landstrøm på Filipstadkaia

Oslo Havn er en av Norges største cruisehavner målt i antall passasjerer. I 2022 besøkte 266 020 passasjerer hovedstaden fordelt på 166 cruiseskip. Nå skal Oslo Havn bygge et landstrømanlegg på Filipstadkaia i Oslo. Sammen med Rivierkaia blir dette en av to cruisehavner i Oslo etter at Akershuskaia og Vippetangen ble stengt for cruisetrafikk tidligere i sommer. Anlegget skal være høyspent med en maksimal effekt på 16 MW og kan forsyne ett skip om gangen.

Oslo Havn får videre 10 millioner kroner i støtte for å bygge et landstrømanlegg for tank-, kjemikalie- og CO₂-skip på Tankbåtutstikkeren på Sjursøya. Oslo Havn skal bygge et anlegg som kan levere både høyspent og lavspent effekt, avhengig av hvilken fartøytype som anløper.

- Oslo Havn er svært glad for støtten fra Enova. Dette betyr at Oslo allerede i 2025 kan tilby landstrøm på begge cruisekaiene i Oslo. Nå kan vi også gi et tydelig signal til alle cruiserederier om at det i nær fremtid blir obligatorisk for cruiseskipene som anløper Oslo å bruke landstrøm. Allerede nå kan rederiene planlegge for at skipene som seiler til Oslo er bygd for å bruke landstrøm, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn. Han er også Svært fornøyd med tilsagnet til anlegget på Tankbåtutstikkeren:

– Over Oslo Havns kaier håndteres ca. 40 prosent av hele landets drivstofforbruk, samt alt flydrivstoff til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det store trafikkvolumet nødvendiggjør en overgang til landstrøm.

Powered by Labrador CMS