Topeka kan kjøre 750 kilometer utslippsfritt på hydrogen.

Godsskip på hydrogen i fast rute

Wilhelmsen-gruppen lanserer to hydrogendrevne lasteskip under prosjektnavnet Topeka. Skipene skal gå i fast rute på Vestlandet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hydrogen kan spille en viktig rolle i omstillingen av transportsektoren, men det forutsetter både teknologiutvikling, at kostnadene går ned og at det blir hydrogen tilgjengelig i markedet. Nå gjennomfører Wilhelmsen-gruppen et prosjekt, som får 219 millioner kroner i Enova-støtte.

– For at vi skal nå ambisjonene om sjøtransport uten utslipp, må det utvikles ny teknologi som gjør det mulig med utslippsfri drift også for ruter og skipstyper hvor batteriløsninger alene ikke er tilstrekkelig. Da er introduksjon og bruk av nullutslipps energibærere som hydrogen helt avgjørende, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Prosjektet går under navnet Topeka, og består av to hydrogendrevne roro-skip, som skal gå i rute mellom Stavanger og Kristiansund. De to Topeka-skipene kan seile inntil 750 kilometer utslippsfritt, takket være batterier på 1000 kWh og 3 MW brenselceller drevet av hydrogen.

I skipene er det batterier på 1000 kWh og 3 MW brenselceller drevet av hydrogen.

– Topeka sine to roro-skip er en del av nærskipsfarten. De skal blant annet flytte utstyr mellom basene på Vestlandet for Equinor. I tillegg skal de frakte hydrogen til ulike fyllingspunkter, hvor lokale ferger og andre fartøyer pluss landtransport skal kunne bunkre hydrogen. Og da begynner du å få en infrastruktur for hydrogen, sier Jan Eyvin Wang, Senior Vice President Industrial Investments i Wilhelmsen.

Den planlagte seilingsruten inkluderer forsyningsbasene i Tananger, Dusavik, Ågotnes og Mongstad som alle kan tilby skipene landstrøm. Det er beregnet at skipene daglig vil avlaste veinettet med over 11.000 kjørte kilometer med lastebil, noe som utgjør 10.000 tonn CO2 i året.

– Vår drøm i Wilhelmsen er at vi skal være med på det som foregår i Norge, og at det på sikt skal kunne tas videre internasjonalt. Målet må være at dette skal gå fra to båter til å gjelde hele maritim næring, sier Wang.

Powered by Labrador CMS