Illustrasjon: Østensjø Rederi

Forprosjekt hydrogen til maritim transport

Enova tilbyr nå støtte til utredning av prosjekter, som skal produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk innen maritim transport.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hydrogen er en energibærer, som kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. For å bidra til teknologiutvikling og demonstrasjon av teknologi som tar hydrogen i bruk, må hydrogen produsert uten eller med svært lave utslipp være tilgjengelig til en kostnad, som de første brukerne kan bære. Særlig i maritim sektor har Norge en unik mulighet til å bidra til omstillingen. Norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ligger i front globalt med å ta i bruk hydrogen eller andre hydrogenbærere, som drivstoff på skip, skriver Enova i en pressemelding.

Maritimt formål

Forprosjektstøtten skal bidra til å modne knutepunktprosjekter som ved realisering skal gi kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar kraft. Hydrogenet skal primært gjøres offentlig tilgjengelig for maritime transportformål i Norge, men det kan gjerne tilrettelegges for flerbruk med andre sektorer, opplyser Enova.

Støtten gjennom forprosjektprogrammet skal bidra til utvikling av gode beslutningsgrunnlag for en senere investeringsbeslutning, og til fremskaffelse av underlag for å kunne søke Enova om støtte ved behov. Videre skal støtten bidra til bedre samhandling mellom hydrogenprodusent, infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn eller arealeier, nettselskap og eventuelle andre relevante aktører.

Man kan søke om opptil én million kroner i støtte, og søknadsfristen er satt til 15. september klokken 13:00, så her haster det.

Hvem kan få støtte?

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker støtte til å utrede muligheten til å etablere produksjonsanlegg for hydrogen. Produksjonen skal komme fra fornybar kraft, der hoveddelen av produksjonen skal gjøres tilgjengelig som drivstoff til maritim transport. Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier der nærings- eller offentlige aktører er sentrale, medfinansierende og aktive deltakere. Søker, den som er prosjektansvarlig, kan være:

• en etablert bedrift som er registrert i norsk foretaksregister og har økonomisk aktivitet i Norge

• en norsk offentlig aktør

En mulig del to

I kjølvannet av forprosjektstøtten, planlegges det en utlysning arrangert som en konkurranse for investeringsstøtte til hydrogenknutepunkter for maritim sektor.

Enova har mye informasjon rundt søknadsprosessen, svar på ofte stilte spørsmål, søknadsdokumenter og også en video på sine nettsider som kan gi eventuelle søkere mer nyttig hjelp.

Powered by Labrador CMS