15 prosjekt får opp til en million kroner hver i støtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Ill: Østensjø

Enova-støtte til 15 hydrogenprosjekt i maritim transport

15 prosjekt får opp til en million kroner hver i støtte fra Enova, for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Disse får støtte:

 • Tromsø Kraft AS – Prosjekt Neptun - Grønn maritim drivstoffproduksjon i Tromsø
 • Statskraft AS – Maritim Hydrogen HUB Mo i Rana
 • Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF – Hydrogen-hub Helgeland
 • NTE Energi AS – Hydrogenknutepunkt Rørvik Fra pilot til marked
 • TrønderEnergi Kraft AS – Hydrogenknutepunkt Midt-Norge
 • Green H AS – Kristiansund Nærlokalisert hydrogenknutepunkt
 • Norwegian Hydrogen AS – Etablering av maritime knutepunkt for hydrogen på Vestlandet
 • Hyfuel AS – Hydrogenknutepunkt på Fjord Base
 • Htwo-Fuel AS – Hydrogenknutepunkt på Lutelandet, Vestland
 • Hydrogen Solutions AS – Forprosjekt Hydrogenhub Egersund
 • Glencore Nikkelverk AS – Forprosjekt hydrogenknutepunkt Agder
 • North Ammonia AS – North Ammonia sitt Arendalsprosjekt
 • Green Industry Cluster Norway – Forprosjekt hydrogenknutepunkt Grenland
 • Borg Havn IKS, Fredrikstad – Hydrogenproduksjon Borg Havn
 • Hydro Hydrogen AS – Fuel for zero - leading maritime to zero-emissions. (Lokasjon ennå ikke offentliggjort

Forprosjektene skal bidra til å utvikle knutepunkter for hydrogenproduksjon langs norskekysten. Senere i år lyser Enova ut en større konkurranse om investeringsstøtte for slike knutepunkter, opplyser Enova i en pressemelding.

- Det er gledelig å se at markedet viser en så stor interesse for denne satsingen. Hydrogen har et stort potensial innenfor maritim transport og nå har vi et godt grunnlag for å arbeide videre med å utvikle hydrogen til en kostnad som brukerne kan bære, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Langs skipsleden

De 15 prosjektene fordeler seg langs skipsleden fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør. Nå får hver og en av disse mulighet til å arbeide ut sitt prosjekt enda mer detaljert.

De 15 prosjekteierne og prosjektene er:

- Forprosjektstøtten skal gi aktørene tid til å jobbe med markedsgrunnlaget samt utrede tekniske og finansielle løsninger som gjør at grønn hydrogen blir gjort tilgjengelig i maritim sektor, sier Nakstad. Han understreker betydningen av at Norge får etablert knutepunkt for hydrogenproduksjon langs kysten:

- Det er ikke regningssvarende å flytte hydrogen langt per i dag, og skal vi lykkes med å ta i bruk grønn hydrogen som energibærer for maritim sektor bør dette produseres lokalt. Da er det avgjørende å vite hvilket markedsgrunnlag man har.

Gjennomgående gode prosjekt

Enova har vurdert hvert prosjekt ut fra kvalitet, modenhet og hvilken gjennomføringsevne prosjektet kan skilte med.

- Det er gjennomgående gode prosjekt som får denne forprosjektstøtten. Det er helt tydelig at norske bedrifter og innovasjonsmiljø ønsker å bidra til omstillingen i maritim sektor, sier Sigmund Ø. Størset, seniorrådgiver i Enova.

Totalt mottok Enova 29 søknader til utlysningen, hvorav altså 15 nådde opp i konkurransen om midler. Størset synes det er ekstra gledelig at både den totale mengden søknader samt de som får støtte, viser en stor geografisk spredning.

- Selskap og grupperinger fra hele landet har vist interesse for å delta. Vi tolker det som at aktørene ser mulighetsrommet for et potensielt hydogenmarked i hele kyst-Norge.

Hydrogenstrategi

Satsingen fra Enova treffer godt på Regjeringens veikart for hydrogen.

- Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da vil hydrogen spille en viktig rolle. I veikartet for hydrogen lanserte vi derfor en ambisjon om å etablere fem hydrogenknutepunkter for transport sjøveien. Nå får 15 prosjekter støtte av Enova til å utrede produksjon av hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Det er et viktig steg på veien for å nå målet vårt, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

- For at vi skal nå de overordnede klimamålene våre og konkrete delmål for et hydrogenmarked, er vi helt avhengige av at det private næringslivet både vil og tørr å satse. Bedrifter over hele landet ser nå muligheter for lønnsomhet i lavutslippsløsninger- og markeder. Det er et resultat av regjeringens villet politikk med blant annet målrettet forskning og utvikling av bærekraftige løsninger de siste åtte årene. Jeg gleder meg til å følge utviklingen fremover, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hard konkurranse om midlene

Men forprosjektet er bare forstadiet på Enovas hydrogensatsing. I desember tar statsforetaket sikte på å lyse ut en større konkurranse om investeringsstøtte til hydrogenproduksjon i maritim sektor. Her vil det også være mulig å delta for aktører som ikke har fått forprosjektstøtte.

- Vi ser en bred interesse i Norge for bruk av hydrogen i maritim sektor, og dermed for hydrogenproduksjon til dette kommende markedet. Vi regner derfor med at det blir knallhard konkurranse om midlene. Men slik må det være. Det viktigste nå er at vi realiserer hydrogenproduksjon til markedet gjennom de første knutepunktene langs kysten, slik at vi får demonstrert teknologi og bruk av hydrogen som nullutslipp drivstoff i skip sier Størset.

Enova setter av maks 150 millioner kroner i støtte pr. prosjekt til hovedkonkurransen og forventer at 2-4 prosjekt får investeringsstøtte.

Powered by Labrador CMS