Bulkfartøyet blir selvlossende og bygges med mulighet for framtidig nullutslippsfri drift. Ill: Hagland/Royal Bodewes

Enova-støtte til to nye miljøskip

Bulkfartøyene blir selvlossende, og de bygges med mulighet for framtidig nullutslippsfri drift.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hagland Shipping har fått innvilget 26,8 millioner kroner til å fornye flåten sin med to selvlossende bulkfartøy. Rederiet mener dette er et fartøy for framtiden, da skipene bygges med mulighet for framtidig utslippsfri drift. De to batterihybride bulkfartøyene skal etter ferdigstillelse, settes inn i drift i norsk og nord-europeisk farvann. Det er Enova som opplyser dette i en pressemelding.

Ambisiøse mål

Målet for Hagland er å bidra til en grønnere nærskipsfart, ved reduksjon av lokale og globale klimagasser, samt reduksjon av støy.

-Vi er stolte over å ha nådd en ny milepæl i vårt selskaps historie. Investeringen i disse nybyggene, er et stort skritt fremover for selskapet — og omlegging til lav og nullutslippsskip innen vårt segment. De nye skipene representerer starten på en fornyelse av flåten, for å nå de ambisiøse klimamålene som shippingindustrien har satt seg, sier operasjonsdirektør i Hagland Shipping, Øivind Wendelbo Aanensen.

- Gledelig

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn hilser prosjektet velkommen:

- Vi skal stanse utslippene, ikke utviklingen. For å redusere utslipp fra sjøtransport, må vi ta i bruk nye løsninger som gjør det mulig med utslippsfri drift i alle fartøyskategorier. Prosjektet til Hagland Shipping viser at det skjer mye spennende i bulkmarkedet, og at de også er med på den nødvendige utviklingen. Det er gledelig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Hagland GreenShip, som er prosjektnavnet for Haglands satsing, skal benytte landstrøm både til kraftbehov ved kai, lading av batteri og elektrisk gravemaskin for lasting og lossing.

- Å vri den maritime sektoren mot mer miljøvennlige måter å drive skipene sine på, er en stor del av omstillingen mot lavutslippssamfunnet. At Hagland Shipping nå leder an i denne omstillingen, er svært gledelig, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Bygges for framtiden

Tilskuddet gis via programmet Elektrifisering av sjøtransport, som har som hovedformål å gjøre nullutslippfartøy konkurransedyktige. I første omgang er det snakk om hybridsystemer som vil kutte utslippene med omtrent 17 prosent, men på sikt vil det bli mulig å gjøre skipene fullstendig utslippsfrie.

-Utslippene fra skipsfarten må ned dersom vi skal klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Prosjektet Hagland Greenwich vil gi verdifull kunnskap som vil komme hele den maritime sektoren til gode på vegen mot nullutslippsløsninger. Enova er glade for å kunne bidra til at rederiets ambisjoner realiseres, sier Fottland i Enova.

Positivt med fleksible løsninger

Siden 2019 har Enova støttet 12 bulkfartøy med totalt 110 millioner kroner. Bulksegmentet har tradisjonelt sett har vært preget av lite nybygging, og en stadig aldrende flåte.

- Sett i lys av dette, er det svært positivt at eldre tonnasje nå blir fornyet. Nyere tonnasje tilrettelegger for grønne løsninger i form av batteri, landstrøm og elektrisk lasthåndtering også innenfor bulksegmentet, sier Fottland.

Enova mener at batteri- og landstrømløsninger vil spille en viktig rolle også for bulksegmentet, men at disse fartøyene i tillegg vil ha behov for andre alternative drivstoff, som hydrogen, for å kunne operere uten klimagassutslipp.

- Derfor er det spesielt positivt å se at Hagland velger fleksible løsninger, som gjør det enkelt å kombinere batteriløsninger med andre alternative drivstoff, etter hvert som teknologi for dette blir tilgjengelig. Vår målsetting er at nullutslippsløsninger på sikt skal bli det foretrukne valget – uten vår støtte, avslutter Fottland.

Powered by Labrador CMS