Statsråd med transportfokus

Olje- og energiminister Tord Lien hadde transport høyt på agendaen da han besøkte Enovakonferansen i Trondheim onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han oppfordret tungtransport-næringen til å komme på banen, og bruke Enova som støttespiller for å redusere klimautslippene langs veiene.

- Enova skal gjøre det enklere for næringslivet og transportnæringen å ta bærekraftige valg, sa Lien.

Olje- og energiministeren viste til høsten 2015 hvor Enova lanserte flere støtteordninger til transportsektoren som står for 1/3 av norske klimautslipp.

Statsråden trakk frem utbygging av landstrøm i havnene og hurtigladestasjoner langs veiene som viktige tiltak. Han pekte også på sjøfarten som en viktig del av Norges grønne konkurransekraft i fremtiden.

- Vi har lange sjøfartstradisjoner og en maritim klynge som inkluderer alt fra forskning til rederivirksomhet. På sjøfartsområdet ligger det særlig godt til rette for at teknologivinninger kan spres internasjonalt, slo statsråden fast.

Viktig for landtransporten

Enova er opptatt av klima- og transportløsninger for landtransporten, spesielt for store aktører med mange kjøretøy.

- Vi ser for oss samarbeid med alt fra kollektivtransportselskaper og kommuner til godstransportører og anleggsentreprenører, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enovas nye programtilbud til transportbransjen inneholder store satsinger både på sjø og land, og hvor norsk sjøtransport kan få investeringsstøtte til energi- og klimatiltak.

– Skal Norge spille en rolle i klimakampen, må vi utnytte våre fortrinn. Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon, med lange tradisjoner og stor kompetanse. Det gir et unikt handlingsrom for å utvikle gode klimaløsninger til sjøs som kan spres globalt. Derfor er Enova innstilt på å bruke betydelige ressurser på å stake ut en grønn kurs for norsk sjøfart, sier Nakstad.

– Dette er et marked som ikke har hatt et slikt tilbud om investeringsstøtte før, men som har etterspurt det. Vi både håper og tror at den maritime næringen vil gripe denne sjansen. For at denne viktige næringen i norsk økonomi skal styrke konkurransekraften internasjonalt, kommer økt energieffektivitet til å bli viktig. Det gjør det dessuten mer attraktivt å flytte gods fra vei til sjø, sier Nakstad.

Batteriene lades

Snart lades batteriene over hele landet. På Enovakonferansen la Enova fram planene som skal gjøre det mulig å kjøre Norge rundt med elbil. Over 20 nye strekninger skal utbygges med hurtigladere de neste to årene. Først ut er E39 fra Stavanger til Trondheim og E6 fra Trondheim til Tromsø.

– Å elektrifisere transportsektoren er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. Før jul støttet vi 77 nye hurtigladere i Sør-Norge, men det var bare starten. Ambisjonen er å få på plass et sammenhengende ladetilbud langs alle de viktigste hovedfartsårene i Norge innen utgangen av 2017. Når elbilen kan brukes også på langturer, trenger du ikke lenger fossilbilen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

 

 

Powered by Labrador CMS