- Stort med jernbane i havna

– Dette må da være et unikt eksempel på realisering av intermodalt knutepunkt.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sa jernbanedirektør Elisabeth Enger i storslag på årets havnekonferanse i Kristiansand Havn torsdag. Hun understreket at Jernbaneverket bevilger ti millioner kroner til utbygging av sidespor på den 40 kilometer lange strekningen mellom Vatnestrøm og havnen i Sørlandsbyen.

Enger er særdeles positiv til å velge sidesporløsninger for flere regionhavner, selv om hun ennå ikke kunne vise til noen konkrete planer.

Intermodalt

– Det er svært viktig å samhandle om fellesløsninger som intermodale godsknutepunkter når infrastrukturer skal utvikles og bygges, understreker jernbanedirektøren.

Formålet med sidespor og jernbanetilknytning til havn er å flytte transporten av gods fra vei til bane og sjø. Voss Water er et godt eksempel som nå flytter all transport av Voss-vann på strekningen Iveland – Kristiansand Havn fra vei til bane.

- Nå fraktes 3500 vanncontainere langs landeveien i året. Fra nyttår tar vannvognene over for 7000 vogntog årlig, forteller styremedlem og medeier i Voss Water, Rune Fløgstad, til Mtlogistikk.

Han viser til at nærmere 100 trailere henter vann fra produksjonsanlegget ukentlig, i tillegg til trailere som leverer plast, glass og andre innsatsfaktorer.

Sidespor til stor nytte

Det er Iveland kommune som skal eie det nye sidesporet. Voss Water kan ikke eie, ifølge Jernbaneverket, da det betraktes som spesialbehandling av en privat aktør.

Håpet er byggestart i høst og Jernbaneverket forutsetter åpning før nyttår. Toget skal driftes av godstogselskapet CargoNet.

Vanntoget skal gå fra Vatnestrøm til Kristiansand én gang i døgnet i starten.

- Det blir plass til 22 vogner med containere på hvert tog. Det skal dekke behovet. I fabrikken på 12.000 kvadratmeter produseres 75.000 flasker i timen. Dette krever effektive transportmidler og en god logistikk, understreker Fløgstad som forventer en årlig vekst på nærmere 30 prosent mot 2020 og fortsetter:

- Vi har hatt en volumvekst på mellom 20 og 25 prosent de siste fem seks årene. At omsetningen har doblet seg de siste to årene har i noe grad også å gjøre med en svekket kronekurs. Med opp mot 80 prosent av salget vårt i dollar, bidrar en svekket krone til salgsøkningen i norske kroner.

Deleier og styremedlem Rune Fløgstad i Voss Water ivrer for gods på skinner og sjø. (Foto: Per Dagfinn Wolden)

Ny ryggrad

Han fremhever at Voss Water har fått en ny ryggrad i det kinesiske investeringsselskapet Reignwood som tidligere i år ble majoritetseier med 60 prosent i Voss of Norway ASA.

- Våre kinesiske eiere vil gi oss en fantastisk backing med å bygge Voss til en stor merkevare i Kina, og vi vil få tilgang til et distribusjonsapparat i det kinesiske markedet vi ellers bare kunne drømme om, sier Fløgstad.

Han forteller at vann-fabrikken selger vann på flaske til 53 land.

- Ifjor solgte fabrikken for 77 millioner dollar. De nye, kinesiske eierne legger opp til omsetning på 230 millioner amerikanske dollar i 2019, forteller Fløgstad.

Fjerner 20.000 tonn CO2

At Vossvannet kjøres med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog, betyr mye for miljøet.

- Våre konsulenter har regnet ut en stor miljøeffekt. Det er ganske formidabelt, sier Fløgstad.

Konsulentene regner med 20.000 tonn CO2 ekvivalenter mindre i utslipp etter fem år.

I regi av Jernbaneverket og CargoNet ble det tidligere i sommer foretatt en vellykket testkjøring av de restaurerte jernbanesporene. Sporene utgjør en sentral del av Vatnestrøm jernbaneprosjekt, som også støttes av Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Sidesporet som skulle koste 12-15 millioner kroner er nå kalkulert til 20,2 millioner. Et spleiselag bidrar med om lag halvparten av totalkostnaden.

– Vi er svært fornøyd med samarbeidet mellom de ulike aktørene, og vi gleder oss til de første vannvognene ankommer havnen, sier havnedirektør Halvard Aglen.

Omlag 4,7 millioner liter vann forsvinner hver måned ut fra Voss Productions. To tredjedeler av vannet tar turen over Atlanteren og Voss' største marked, USA. 

Powered by Labrador CMS