Det ivres for gods på skinner og sjø. Fra venstre Kristiansands havnedirektør Halvar Aglen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, Bane NORs områdedirektør, Stian Wesøy og deleier og styremedlem Rune Fløgstad i Voss Water. Bak Aglen kan vi også skimte Bane NORs kommunikasjonssjef Svein Horrisland. Foto: Per Dagfinn Wolden
Det ivres for gods på skinner og sjø. Fra venstre Kristiansands havnedirektør Halvar Aglen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, Bane NORs områdedirektør, Stian Wesøy og deleier og styremedlem Rune Fløgstad i Voss Water. Bak Aglen kan vi også skimte Bane NORs kommunikasjonssjef Svein Horrisland. Foto: Per Dagfinn Wolden

Vann-vogner erstatter 7000 lastebiler

Tusenvis av trailere erstattes av tog og Voss Water-logistikken går endelig på skinner.

Publisert

Med åpningen av Vatnestrøm sidespor torsdag er realiseringen av et unikt, intermodalt knutepunkt et faktum.

Vannvogner på skinner har overtatt for nærmere 7000 vogntog med vann som har rullet ut fra fabrikken «Voss Production» i Iveland til Kristiansand Havn årlig, hvor vannet eksporteres videre til 48 land.

Viktig logistikkledd

Det lenge planlagte sidesporet bort til Sørlandsbanen som passerer like ved fabrikklokalene er nå et faktum. Sidesporet fra Vatnestrøm stasjon til Voss-fabrikken er 668 meter lang. Selve lasteområdet blir 415 meter.

Et spleiselag med Voss Production, Iveland kommune, Bane Nor og Kristiansand Havn dekker kostnadene på over 20 mill. kroner.

Ukentlig har nærmere 100 trailere hentet vann fra produksjonsanlegget i Iveland, i tillegg til trailere som leverer plast, glass og andre innsatsfaktorer.

Det er Iveland kommune som eier det nye sidesporet. Toget med 22 vogner driftes av godstogselskapet CargoNet og går fra Vatnestrøm til Kristiansand Havn én gang i døgnet i starten.

I fabrikken på 12.000 kvadratmeter produseres 75.000 flasker i timen. 100 millioner flasker vann ble produsert i 2016.

Dette krever effektive transportmidler og en god logistikk, understreker logistikksjef Arnt Rune Karlsen i Voss Water.

Han forventer en årlig vekst på nærmere 30 prosent mot 2020.

Fjerner 20.000 tonn CO2

At Vossvannet kjøres med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog har stor miljøeffekt. En regner med ca. 20.000 tonn færre CO2 ekvivalenter etter fem år.

Omlag 4,7 millioner liter vann forsvinner hver måned ut fra Voss Productions. To tredjedeler av vannet tar turen over Atlanteren og Voss' største marked, USA.

Jernbaneverket har bevilget ti millioner kroner til utbygging av sidespor på den 40 kilometer lange strekningen mellom Vatnestrøm og Kristiansand Havn.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune stod for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen hos VOSS Water.

- Fra Iveland til Kristiansand Havn er det 40 kilometer. Et spleiselag bidrar med om lag halvparten av totalkostnaden til det jernbanetekniske tiltaket fram til VOSS Water. Sporene til Iveland utgjør en sentral del av Vatnestrøm jernbaneprosjekt, som også støttes av Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet, forteller Bane NORs områdedirektør, Stian Wesøy.

Vatnestrøm stoppested på Sørlandsbanen åpnet sommeren 1938. Stoppestedet ble så nedgradert til holdeplass i 1958, og nedlagt i 1989. Nå er altså sidesporet åpnet igjen.

Svingete fylkesveier

- Bakgrunnen for nyåpningen er en søknad fra Voss Water om opprustning av den gamle linja. 7000 vogntog har de siste årene fraktet vann på svingete og smale fylkesveier forbi hele fem barneskoler på vei ned til havna ved sjøen. Det nye vanntoget skal gå fra Vatnestrøm til Kristiansand én gang i døgnet i første omgang, for så å øke på etter hvert, sier fabrikksjef John Helge Austgulen i VOSS Water.

Det elektriske toget med 22 vogner driftes av CargoNet.

Fra havna, og opp igjen til fabrikken, tar toget med seg emballasje, tomme flasker, og annet nødvendig materiell til produksjonen.

Omlag 4,7 millioner liter vann transporteres hver måned ut fra Voss Productions i Aust-Agder. To tredjedeler av vannet eksporteres over Atlanteren til USA. Ettersom majoritetseieren i VOSS er et kinesisk investeringsselskap, er potensialet stort for eksport også til Kina, kanskje særlig etter at statsminister Erna Solberg var i Beijing for å myke opp handelsforbindelsene med den asiatiske kjempen.

Porten til verden

Jernbanedirektør Elisabeth Enger understreker at EU over tid har jobbet med transportnettverkene sine, og at bevilgningen til Vatnestrøm også må sees i den sammenheng.

Den korteste veien fra Danmark til Norge er Kristiansandsområdet.

EU har de siste årene fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, noe som medfører nye muligheter for gods på bane.

Enger understreker også at hun er svært positiv til å se på tilsvarende jernbaneløsninger for flere regionhavner.

- Det er viktig å samhandle om fellesløsninger om intermodale godsknutepunkter når infrastrukturer skal utvikles og bygges. Sidesporet fra Vatnestrøm er et godt eksempel på realisering av intermodalt knutepunkt, sier jernbanedirektøren.