Bygger el-veier for tunge kjøretøy

Svenske Trafikverket, den statlige innovasjonsmyndigheten Vinnovaog Energimyndigheten samarbeider om å utvikle elektriske veier til lastebiler i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

I prosjektet skal leverandører utvikle og demonstrere el-veier, for å minske bruken av fossilt brensel. I dag drives nesten alle tunge kjøretøy med fossilt brensel i Sverige og i resten av verden.

Den svenske regjeringen har som mål å ha en fossilfri kjøretøyflåte innen 2030. Dette skal være med på å styrke Sveriges konkurransekraft.

Anlegg i drift innen 2015

Nå ber Trafikverket interesserte melde seg til å være med på å utvikle el-veier. Målet er å la minst to leverandører bygge demonstrasjonsanlegg i Sverige som kan være i drift i 2015. Forutsetningen er at leverandørene først kvalifiserer seg gjennom en prosjektering for siden å bygge demonstrasjonsanlegg.

Trafikverket mener elektriske veier tvinger seg frem i den vestlige verden:

«El-veier er et konsept som er utviklet betydelig de fem siste årene. Teknikkene er nå såpass modne at noen av dem vil kunne demonstreres eller implementeres rundt om i verden de nærmeste årene», skriver organisasjonen i en pressemelding.