Volvo Trucks er blant lastebilprodusentene som satser stort på batterielektriske lastebiler over 26 tonn.
Volvo Trucks er blant lastebilprodusentene som satser stort på batterielektriske lastebiler over 26 tonn.

TØI mener el-lastebil-kostnaden vil stupe

Batterielektriske lastebiler vil i 2025 være det billigste alternativet til diesel, og i 2030 vil el-lastebiler ha ni prosent lavere eierkostnader enn en dieselbil, ifølge TØI-rapport.

Publisert

Slike biler vil trolig foretrekkes av transportørene der det er praktisk mulig, særlig i byer. Dette går fram av en ny TØI-rapport om grønn lastebiltransport utgitt av TØI (Transportøkonomisk institutt). Rapporten har kartlagt teknologistatus, kostnader og brukererfaringer.

Ifølge rapporten vil batterielektriske lastebiler i 2025 være det rimeligste alternativet til diesel-lastebiler. Eierskapskostnadene til en treakslet lastebil med 27 tonns totaltvekt, vil ifølge TØIs beregninger da være kun tre prosent høyere enn diesel. Det tilsvarende tallet for 2020 var 34 prosent høyere kostnad.

- Besparelser ved batterielektrisk drift (primært energi- og bompengeutgifter) er i dag ikke nok til å dekke inn de høyere kapitalkostnadene. Kostnadene for en batterielektrisk lastebil forventes å avta framover, men vil fortsatt ikke være fullt ut økonomisk lønnsom versus diesel i 2025, selv medregnet Enova-tilskuddet. Fra 2030 forventes det batterielektriske alternativet å være billigste løsning såfremt Enova-tilskuddet er uendret, skriver TØI.

Lastebiler henger etter

EUs CO₂-krav til nye kjøretøy driver fram en rask teknologiutvikling innen nullutslippskjøretøy av alle typer og har skapt et økende marked. Dette har kommet lengst for batterielektriske personbiler, etterfulgt av varebiler og bybusser. Nå kommer lastebilmarkedet etter.

- De første brukererfaringene med den nyeste generasjonen serieproduserte batterielektriske lastebiler er positive. På lengre avstander kan både hydrogen, flytende biogass og biodiesel være alternativer. Kostnadsanalysene viser at batterielektriske lastebiler foreløpig er dyre i innkjøp, men kostnadene er fallende og de totale driftskostnadene kan bli omtrent som for diesel i 2025 gitt at dagens rammebetingelser videreføres, skriver TØI i en nyhetsmelding.

Dette inkluderer fordeler som tilskudd til å dekke deler av merkostnad ved innkjøp, samt fritak for bompenger.

Nyttelast ikke et problem

Fra utgangen av 2022 forventes det at lastebiler over 27 tonn med batterier på 400-540 kWh leveres. Videre fremover utvikles også tunge el-lastebiler for langtransport med enda større batterier slik at bilene kan kjøres ordinært og lade under den pålagte hviletiden.

Produsentene melder om at nyttelast blir som for tilsvarende dieselvarianter, men i noen tilfeller kan nyttelastvekten bli redusert, noe operatørene ifølge TØI ikke ser på som kritisk.

Tror også på hydrogen

TØI tror batterielektriske løsninger vil foretrekkes i byene mens hydrogen kan ha en rolle i regionaltrafikk. Serieproduserte batterielektriske lastebiler kommer på markedet fra alle de store etablerte lastebilprodusentene i 2021-2022 i alle størrelser og ulike konfigurasjoner opp til 44 tonn. Hittil har det først og fremst vært mindre lastebiler på 16-27 tonn med 165-400 kWh batterier som har vært tilgjengelige. De har vært optimalisert for by- og regionaldistribusjon, avfallshåndtering og anleggsvirksomhet. Rekkevidden er foreløpig fra 100-300 km avhengig av last, årstid, temperatur og kjøreforhold.

Les hele rapporten fra TØI her.

Powered by Labrador CMS