Med lokal batteribank og lokal strømproduksjon vil Recharges stasjoner bidra til stabilisering i strømnettet, og lettere kunne gi god ladehastighet.
Med lokal batteribank og lokal strømproduksjon vil Recharges stasjoner bidra til stabilisering i strømnettet, og lettere kunne gi god ladehastighet.

Skal bygge batteridrevne ladestasjoner som kan avlaste strømnettet

Ladestasjoner med batteribank koblet til lokal strømproduksjon, skal bidra til å løfte ladeinfrastrukturen.

Publisert Sist oppdatert

En av de største utfordringene med å bygge ut ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy, er å få nok strøm til anlegget. Det ønsker ladeoperatøren Recharge å gjøre noe med, gjennom gjøre sine ladestasjoner til batteridrevne kraftverk. Dette skal øker stabiliteten i strømnettet og reduserer behovet for å bygge nytt nett.

Recharge-sjef Håkon Vist
Recharge-sjef Håkon Vist

– Vi går fra å være en ladeoperatør til å bli et energiselskap, sier Recharge-sjef Håkon Vist.

Med over 1600 hurtig- og lynladepunkter fordelt på 400 plasser rundt om i landet, er Recharge Norges største ladeoperatør.

– Vi skal ikke bare være en ladeoperatør. Vi ønsker å gjøre ladestasjonene våre til batteridrevne kraftverk, noe som gjør Recharge til et energiselskap som gir betydelig støtte til strømnettet. Ved å gjøre dette oppfyller vi vår ambisjon om å ta samfunnsansvar, sier Vist.

Rent konkret inngår Recharge et partnerskap med Sparkion for å realisere de nye planene. Sparkion skal levere energistyringstjenester som trengs for å:

  • Utnytte energi fra batterier installert ved Recharges ladestasjoner på steder der nettoperatøren ikke kan levere nok effekt til kraftige ladere.
  • Muliggjøre for Recharge å delta i Statnetts reservemarked hvor ladeoperatøren kan bidra til å støtte det sentrale strømnettet som driftes av Statnett
Recharge driver mer enn 4500 ladepunkter på 800 steder over hele Norden, her fra Mandalskrysset.
Recharge driver mer enn 4500 ladepunkter på 800 steder over hele Norden, her fra Mandalskrysset.

Den vellykkede implementeringen av disse tjenestene kan følges av:

  • Fleksibilitetstjenester til lokale nettselskap – noe som betyr at Recharge kan redusere strømforbruket ved sine ladestasjoner for å stabilisere lokale strømnett.
  • Installasjon av solcellepaneler ved ladestasjonene. Solenergien kan enten direkte lade biler ved Recharge-stasjonene eller lagres i batterier ved ladestasjonene for senere bruk.

– Sparkion er begeistret for å bidra til at Recharge blir en av de første ladeoperatørene hvor som helst i Europa eller USA med batteridrevne ladestasjoner som tilbyr støttetjenester til strømnettet, sier Adi Eyal, administrerende direktør i Sparkion.

Mange fordeler

Fordelene ved å ha batterikapasitet og strømproduksjon lokalt ved laderne er flere. Det reduserer behovet for å bygge ut strømnettet, samt at det kan bidra til stabile frekvenser i Statnetts nett. Det gjør det også mulig å bygge ladestasjoner der det tidligere ikke var mulig.

Fordelene ved å ha batterikapasitet og strømproduksjon lokalt ved laderne er flere. Det reduserer behovet for å bygge ut strømnettet, samt at det kan bidra til stabile frekvenser i Statnetts nett. Det gjør det også mulig å bygge ladestasjoner der det tidligere ikke var mulig.

Bruk av solcellepaneler med lagring av strøm, bil også redusere strømbehovet fra strømnettet.

Recharge og Sparkion skal først rulle ut sine innovative løsninger ved utvalgte ladestasjoner i Sverige i 2024, deretter følger Norge. Hvilke ladestasjoner som kommer først, er ikke offentliggjort.

Flere er i gang

Også andre aktører er i gang med lignende løsninger med strømproduksjon og batterier knyttet opp mot lading av elektriske kjøretøy. Supercharge har utviklet konsepter der ladestasjoner er tilknyttet både vindkraft og solceller.

– Vi skal levere et spennende anlegg med batteribank til Haugaland næringspark, der ladestasjoner for tungbiler er knyttet til et solcelleanlegg som flyter på et tjern, forteller daglig leder i Supercharge, Arild Hansen til MT.

Selskapet er også i ferd med å sette opp et anlegg ved Supercharges hovedkontor i Stavanger, med både solceller og vindgenerator på taket knyttet til en batteribank.

– Her skal vi ha lading av både tunge og lette kjøretøy. Det vil være oppe å gå i løpet av vinter eller tidlig vår. Vi venter på Lyse som skal levere noe mer kraft til anlegget, sier Hansen.

Han mener lokal produksjon og mellomlagring av strøm i batterier ved ladeanlegg er noe som vil komme for fullt.

– Det er noe som vi vil se veldig mye av fremover. Batteripakker som backup, som kan hente strøm ved gunstige tidspunkter og bruke kraften når det passer, er en god løsning. Det er også noe som kan generere inntekter til den som eier stasjonen, sier Hansen.

 

Powered by Labrador CMS