Nova Sea og Meyership er først ute med å frakte sjømat elektrisk fra «den ydderste nøgne ø».

Kjører laksen elektrisk first mile

MO I RANA: Oppdrettsselskapet Nova Sea samarbeider med Meyership om fossilfri transport av laks fra kysten til jernbaneterminalen i Mo i Rana.

Publisert Sist oppdatert
De elektriske Volvo-trekkvognene henter fisken på Lovund, og kjører dem til Helgelandsterminalen i Mo i Rana der de kan gå videre på tog sørover langs Nordlandsbanen.

– Vi ønsker å være i forkant i det grønne skiftet, og jeg synes det er morsomt å kunne si at vi gjør laksen fossilfri, sier markedsdirektør i Meyership Robert Jakobsen til MT.

Meyership har denne uken satt to elektriske Volvo FH Electric i trafikk mellom øya Lovund der Nova Sea har sin base, og Helgelandsterminalen i Mo i Rana. Derfra lastes semitrailerne over på tog og fraktes videre ut i markedet også på en miljøvennlig måte, blant annet via det såkalte «næringsmiddeltoget» som Meyership var med på å etablere i 2020 – nettopp i samarbeid med Nova Sea, Asko Midt-Norge og togoperatøren CargoNet.

Robert Jakobsen i Meyership gleder seg over å være i forkant av den grønne utviklingen.

– Dette er på mange måter en videreutvikling av næringsmiddeltoget, hvor vi stadig reduserer utslipp og legger oss i ledelsen i det grønne skiftet, sier Jakobsen.

Første i nord

Lastebilene som Meyership nå tar i bruk er så vidt vi kjenner til de første elektriske trekkvognene i Nord-Norge, og et nytt skritt i det grønne skiftet. Jakobsen i Meyership erkjenner at det kan være dyrt å ligge i forkant av utviklingen, men han tror likevel det vil lønne seg.

– Det er alltid en kjemperisiko å være tidlig ute. Vil dette fungere på vår kjøring, og hvor lenge vil det fungere? Det finner vi jo nå ut av. Samtidig tror vi det etter hvert blir et krav å være fossilfri, og da vil det være gunstig å høste erfaringer nå, sier Jakobsen.

Turen til og fra Lovund er på 12 mil totalt, i tillegg til at åtte timer brukes på ferge og på lasting og lossing. Det gjør at bilene kun klarer én tur per dag, men de kan også gjøre andre små oppdrag i området.

Forbrukerne krever grønne løsninger

Jakobsen tror det også vil være et konkurransefortrinn for matvareprodusenter å kunne dokumentere lave utslipp både i produksjon og transport. 

Nova Sea har 25 oppdrettsanlegg langs Helgelandskysten. Her fra Stokkvågen. Ytterst i havdisen ser man Lovundfjellet på øya Lovund der Nova Sea har sin base.

- Om et par år kan vi kjøre sjømaten helt fossilfritt til det franske eller spanske restaurant- og middagsbord. Fremtidens forbrukere kommer til å ville ha QR-kode som viser at maten er «grønn». Her bør Norge gå foran, og vi føler vi gjør det nå, sier Jakobsen.

Han skryter av samarbeidet med Nova Sea som kunde, og understreker samtidig Asko og CargoNet er viktige aktører for å få til en grønn transportkjede.

Ønsker å oppskalere

Nova Sea har 25 oppdrettsanlegg på Helgelandskysten, og all laksen slaktes på Lovund. Totalt er det snakk om rundt 50.000 tonn årlig - noe som tilsvarer i underkant av 3000 trailere. Nova Sea håper å kunne ta elektrifiseringen videre skritt dersom driften med de to nye elektriske trekkvognene går tått.

– Vi prioriterer en bærekraftig utvikling i alle våre ledd, sier Bjørn Olvik, kommersiell direktør i Nova Sea, til Rana Blad, og hinter om at de planlegger oppskalering i antall kjøretøy dersom dette blir en suksess.

- Vi vil teste dette en vinter og høste erfaringer før vi eventuelt tar det et steg videre, sier Olvik til MT. 

Han forteller vider at elektriske trekkvogner også har en annen fordel for dem som fiskeeksportør. Ved å bruke strøm fra trekkvognene på kjøleaggregatene blir kjølekjeden bedre. 

- Fergeturen fra Lovund tar rundt to timer, og vi har ikke lov å til å bruke dieselaggregat for kjøling på fergeturen. Ved å bruke strøm på aggregatene, sparer vi ikke bare miljøet for utslipp, vi kan også forbedre kvaliteten på produktet vårt og på transporttjenesten vi får levert, forklarer Olvik.

Powered by Labrador CMS