- Vi håper at alle andre kommuner, havner og distribusjonspunkter blir inspirert og gjør som Oslo Havn og Oslo kommune. Vi trenger flere ladestasjoner, sier Geir A. Mo. Han møtte representanter fra mange næringer under åpningen av Norges største offentlige ladestasjon for tungtrafikk på Grønlia mandag 12. juni. Her står han sammen med byrådssekretær Lars Gravråk, i Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Åpnet offentlig tungbil-lading i Oslo Havn 

- Dette er den første i et kommende nettverk av ladestasjoner for tyngre kjøretøy i Oslo. Det sa byrådssekretær Lars Gravråk i Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune på åpningen mandag.

Publisert Sist oppdatert

Mandag åpnet Norges første og største offentlige ladestasjon for tungtransport på Grønlia i Oslo havn. Ladestasjonen er bygget i fellesskap av Oslo Havn KF og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Recharge skal drive ladestasjonen, melder Oslo Havn i en pressemelding.

- Med ladestasjoner i havna, og flere utslippsfrie skip og el-lastebiler, får vi snart en grønn korridor mellom Oslo havn og havner i Europa. Det betyr at varer kan fraktes utslippsfritt hele veien fram til kundene. Det er et stort fremskritt, mener byråden for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen.

Inntil 300 kW

Miljødirektoratet slår fast at elektrifisering av tungtransport er ett av de viktigste norske klimatiltakene som kan innføres raskt. 

- Recharge er glade for å bidra til denne omstillingen sammen med Oslo Havn og Oslo kommune. Vi ser fram til å fortsette med tilretteleggingen for lading av lastebiler i Norge, sier Stian Mathisen, næringspolitisk ansvarlig i Recharge. 

Tungtransporten kan på de seks ladepunktene lade på høy effekt med inntil 300 kW, og  stasjonen er bygget med mulighet for å utvide med mer effekt. Dessuten er det en stor fordel at ladestasjonen ligger nær E18, Oslo sentrum, containerterminalen og hele Oslo havn. Her er det lett å komme til for å lade.

- Avgjørende for omstillingen

Fra før finnes to offentlige ladepunkter på Filipstad på den andre siden av Oslo havn, men Grønlia blir den første og største ladestasjonen for tyngre kjøretøy som er helt offentlig. Her går startskuddet for et kommende nettverk av ladestasjoner i Oslo for tungtransport. Resultatet er at nybilsalget av el- og biogassbiler er på et historisk høyt nivå.

- Ladestasjoner er helt avgjørende for at transportnæringen skal kunne omstille seg og skifte til elektriske lastebiler. Våre medlemsbedrifter svarer at for dårlige lademuligheter er den største barrieren for å anskaffe lastebiler med annet drivstoff enn diesel, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). 

- Ladestasjonen på Grønlia er en svært lovende start, men behovet er stort og ladeinfrastrukturen må bli langt større for en storstilt omstilling. Først og fremst må det legges til rette for at også kommersielle aktører bygger og drifter ladestasjoner. 

På veien mot en utslippsfri transportnæring kan vi også øke tillate vektklasser, og sikre mer biodrivstoff og HVO for en raskere omstilling, mener Geir A. Mo. 

- Vi jobber kontinuerlig med hele leverandørkjeden for å redusere klimautslippene. Det skal vi få til gjennom felles ambisjoner, tett samarbeid og smarte investeringer, sa Susanne Klever som jobber med bærekraft i Coca- Cola Europacific Partners.

Jobber for grønnere Coca-Cola

Susanne Klevar jobber med bærekraft i Coca-Cola Europacific Partners. På Grønlia fortalte hun at virksomheten jobber med et prosjekt for å redusere klimautslippene fra transport. I fremtiden er målet at produkter og råvarer kommer fra Rotterdam og inn Oslofjorden med hydrogenskip. De skal lastes over på el-lastebiler og kjøre videre til hovedkontoret i Lørenskog. I dag transporteres varene med fergeselskapet DFDS, via Enger Transport, som har investert i el-lastebiler. 

- Vi jobber kontinuerlig med hele leverandørkjeden for å redusere klimautslippene. Det skal vi få til gjennom felles ambisjoner, tett samarbeid og smarte investeringer, sier Klevar. 

Powered by Labrador CMS