Gir støtte til 175 ladepunkter for tunge kjøretøy

26 prosjekter får Enova-støtte til bedriftsladere for lastebiler. Se kart over bedriftene og hvor i Norge det settes opp ladepunkter.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

26 prosjekter får i alt 42 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er første runde tildelinger i det nye støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift innen høsten 2024.

- Interessen for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy er stor. Nå starter vi å dekke behovet for lading der det trengs først. Dette vil være et godt bidrag til elektrifisering av tungtransporten, sier Marie Skjærvik, markedssjef for landtransport i Enova.

175 ladepunkter etableres

Disse bedriftene får støtte til ladepunkter.

Støtteordningen er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. I denne søknadsrunden kom det inn mange søknader og det var stor konkurranse om midlene.

Beste søknad var på 776 kr/kW og grensen ble satt til 2500 kr/kW. Hva grensen blir i neste runde vil avhenge av søknadene som kommer inn. Enova vil tilby ytterligere tre søknadsrunder i år med frister 2. mai, 5. september og 5. desember.

- Flere av prosjektene har vunnet frem i konkurransen fordi de har søkt med et lavere støttebehov enn den maksimale grensen for støtte. Vi er også positivt overrasket over hvor mange ladepunkt hver søknad inneholdt. Totalt støtter vi hele 175 ladepunkt nå i første runde, sier Skjærvik.

Tyngre kjøretøy kommer etter

Enova lanserte støtteprogrammet Bedriftslading for tunge kjøretøy i desember 2022. Hensikten var å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Mens en stadig større del av personbilene går utslippsfritt, følger nå de tyngre kjøretøyene etter. I 2022 var andelen nyregistrerte elektriske lastebiler 7,6 prosent.

- På samme måte som for lette kjøretøy, støtter staten gjennom Enova opp om den første ladeinfrastrukturen for tunge kjøretøy. Det er gledelig å se at støtteprogrammet til Enova har fått så god respons og at så mange aktører ønsker å satse på lading for lastebiler. Både gjennom dette støtteprogrammet og gjennom en rekke andre virkemidler bidrar vi til omstillingen av den veigående tungtransporten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Bra geografisk spredning

Det er både store og små transportselskap som får støtte, men det er Posten Norge og Asko som står for brorparten av ladepunktene. Posten etablerer 94 ladepunkt på sine områder mens Asko skal sette opp 27.

- Det er en bra geografisk spredning i prosjektene. Enova skal støtte de som går foran og vi ser nå en positiv trend i at transportbransjen velger utslippsfritt, sier en fornøyd Skjærvik.

Powered by Labrador CMS