Fergesambandet Aukra–Hollingsholm er et av to samband som nå får støtte til eleketrifisering.
Fergesambandet Aukra–Hollingsholm er et av to samband som nå får støtte til eleketrifisering.

Skal lade bare tre minutter

Fergesamband får støtte til elektrifisering, med sikte på ladetid på bare tre til fire minutter ved hver kai.

Publisert

Enova har gitt et bidrag på inntil 46 millioner til infrastruktur for å lade elektriske ferger ved kai.

– Ny teknologi i neste generasjons ferger kan kutte store utslipp. Fergesamband egner seg godt til elektrifisering, og vi ser at fergeprosjektene også driver utviklinga framover i maritim sektor generelt, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i en pressemelding.

Støtten fra Enova er gitt til Møre og Romsdal fylkeskommune og gjør at de kan stille strenger miljøkrav blant annet når fergesambandet Sølsnes-Åfarnes (mellom Molde og Åndalsnes) og Aukra-Hollingsholm nå skal lyses ut på anbud.

- Vi er svært fornøyde med et positivt svar fra Enova. For å realisere gode miljøløsninger på fergedriften, er vi helt avhengige av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strengere miljøkrav. Vi ser fra tidligere tildelinger fra Enova at vi oppnår store forbedringer for miljøet, sier Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fergesambandene er energikrevende og liggetiden ved kai er tre til fire minutter, blir det behov for en svært effektiv ladeteknologi. Teknologien har allerede utviklet seg betydelig gjennom de tidligere fergeanbudene, og Enovar mene at Norges verdensledende maritime næring har forutsetninger til å drive teknologiutviklingen framover, og at prosjekter som dette spiller en viktig rolle.

- For å få flere leverandører på banen og bygge dette markedet er det viktig med tydelige signaler fra myndigheter og oppdragsgivere om at elektrifisering er veien fremover. Derfor er vi glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter med de høye ambisjonene sine, sier Kvam i Enova.

Oppstart for Romsdalspakken er januar 2020, og alle hybridfergene vil våre på plass innen 2023. Enova har nå gitt støtte til elektrifisering av totalt 26 fergesamband i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.