SKILT: Serviceskilt 609 viser vei til ladestasjoner de få stedene dette blir satt opp. Altfor ofte avslår Statens vegvesen søknader fra ladeselskaper om å få satt opp skiltet.

Vegvesenet vil ikke skilte til ladestasjoner - ber bilister bruke app

AVSLÅR: Statens vegvesen avslår ofte å sette opp skilt for ladestasjoner, de mener at elbilistene kan bruke app, men har de glemt at det er forbudt å benytte telefonen under kjøring? 

Publisert Sist oppdatert

Ni av ti elbilister mener det bør være skiltet til ladestasjoner på samme måte som det er skiltet til bensinstasjoner.

– Vi har en sterk oppfordring til Statens vegvesen som forvalter skiltforskriften, om å prioritere å sette opp serviceskilt til ladestasjoner, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Det er uforståelig at Statens vegvesen avslår søknad om skilting ved å vise til at elbilistene klarer seg med digitale løsninger, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Norsk elbilforening gjennomfører en stor undersøkelse hvert år, og i en årrekke har mangel på skilting til ladestasjoner vært noe av det elbilistene har skrevet om i fritekst. I årets rykende ferske Elbilisten blir dette inntrykket bekreftet ytterligere. Hele 93 prosent sier seg enig eller veldig enig i følgende påstand: «Det burde vært skiltet til ladestasjoner på samme måte som det er skiltet til bensinstasjoner».

– Vi har undret oss over at det er så mye mindre skilting til ladestasjoner enn til bensinstasjoner, og har derfor spurt ladeselskapene om de ikke ønsker slik skilting, forteller Christina Bu.

– Det viser seg at ladeselskapene ofte får avslag på søknader om skilting, forteller hun.

Trafikkfarlig å basere seg på at elbilister må bruke app

En gjenganger i avslagene er at det fins kart med oversikt over ladestasjoner tilgjengelig på nettsider, og via apper for mobiltelefon. 

– Vi har ingen forståelse for at et avslag kan begrunnes med at elbilister kan orientere seg digitalt og bruke app for å finne ut hvor de kan lade bilen sin, sier Bu.

– Det kan umulig være ønskelig at stressede bilister med sterkt behov for lading, skal orientere seg ved hjelp av telefonens apper eller på skjermen i bilen for den saks skyld, mener Christina Bu.

Mener skilt er tryggest

Hun mener at skilting langs veien er den tryggeste og beste måten å informere bilistene på. Hun har på vegne av elbilistene sendt et brev til Statens vegvesen der hun viser til både håndbok for trafikkskilt og regjeringens ladestrategi som sier at det skal skiltes til ladestasjoner.

– Vi har en sterk oppfordring til Statens vegvesen som forvalter skiltforskriften, om å prioritere å sette opp serviceskilt til ladestasjoner, sier Bu.

Elbilforeningen jobber for å få slutt på alle avslagene slik at ladeselskapene kan få satt opp nødvendige skilt som viser vei til hurtiglading for de mange elbilistene.

Powered by Labrador CMS