Transportens miljøfornyer

– Hydrogen og el er framtida også for tungtransporten.

Publisert Sist oppdatert

Torbjørn Johannson snakker om «Det grønne batteriet» når han staker vei for en transport i grønnere retning.

– Men gode rammevilkår er avgjørende for om hele lastebilflåten skal ta i bruk denne nyteknologien, sier Johannson, medeier i NorgesGruppen og styreformann i Asko.

Spydspiss

På Enovakonferansen onsdag understreket han at selskapet skal være en spydspiss for innovasjon av fornybar energi i transportbransjen.

– Hydrogen- og elsatsingen gjør Asko mer konkurransedyktig. Vår ambisjon er å være bærekraftig-klimanøytral. For å nå visjonen bygger vi vindturbiner og solceller med mål om å dekke eget energibehov fra fornybare energikilder. Asko er ledende i å ta fornybare drivstoff i bruk, og har som mål at ca. 50% av bilflåten skal gå på fornybart drivstoff i 2016, understreket Johannson.

El-lastebiler på norske veier

Nå kommer de første elektriske lastebilene på norske veier. Asko har bestilt tre elektriske lastebiler for bruk i bydistribusjon i Oslo, Bergen og Kristiansand.

- Vi holder også på med hydrogenlastebil, som vi håper å kunne realisere i 2017. Overskuddsenergien fra sol og vind i perioder, vil vi bruke til å produsere hydrogen til egne biler, sa Johannson som nå håper på mer Enova-støtte.

Koster dyrt

Han understreker at det er dyrt med fossildrevne lastebiler, og at det ikke er mulig uten støtte fra Enova.

Johannson forteller at de setter i gang prosjektet for å finne erfaringer, og at det på sikt vil lønne seg.

- Med større etterspørsel etter elektriske lastebiler blir prisen sannsynligvis lavere på sikt, sier Johannson.

Han håper at Askos initiativ bidrar til elektrifisering av tungtransport.

– De store aktørene i bransjen, som Posten og Bring har allerede mange mindre elektriske kjøretøy, og jeg regner med at de vil være på hugget. Men det er mange små lastebileiere i dette landet, og de vil nok vente til vi har prøvd noen år, sier Johannson.

Først ute

Asko har tidligere tatt i bruk bioetanol i distribusjonen sin, og var først i verden på dette. Selskapet har som mål at halvparten av drivstoffet de bruker i transport skal være fra fornybare kilder innen 2020.

Asko produserer i tillegg biogass fra matavfall, som også brukes til å drifte biler.

- Med 1750 dagligvarebutikker, 14 lagre og 600 biler på veiene hver dag, blir miljøgevinsten stor ved å redusere utslipp og energibruk. Derfor har vi satt i gang omfattende miljøtiltak i alle deler av NorgesGruppen for å bli klimanøytral, sier Johannson.

Påvirker verdikjeden

Han understreker at NorgesGruppen ønsker å påvirke verdikjeden i en miljøriktig retning ved å etablere kretsløp.

- Utsortering og kildesortering av eget plastavfall samt utnyttelse av gjenvunnet plast som råstoff i bæreposene er eksempler på dette. Et annet eksempel er høy andel av utsortert matavfall til biogassproduksjon samt mål om å benytte biler som kan utnytte denne biogassen som drivstoff, understreker Johannson som viser stolt til hva Asko gjør:

- Vi har installert Norges største solcelleanlegg i Vestby, KIWI har åpnet Norges første miljøbutikk og det er besluttet å bygge to vindkraftverk i Rogaland, sier Johannson som selv er medlem av miljøvernministerens klimaråd.

 

 

Powered by Labrador CMS