Transportens miljøfornyer

– Hydrogen og el er framtida også for tungtransporten.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torbjørn Johannson snakker om «Det grønne batteriet» når han staker vei for en transport i grønnere retning.

– Men gode rammevilkår er avgjørende for om hele lastebilflåten skal ta i bruk denne nyteknologien, sier Johannson, medeier i NorgesGruppen og styreformann i Asko.

Spydspiss

På Enovakonferansen onsdag understreket han at selskapet skal være en spydspiss for innovasjon av fornybar energi i transportbransjen.

– Hydrogen- og elsatsingen gjør Asko mer konkurransedyktig. Vår ambisjon er å være bærekraftig-klimanøytral. For å nå visjonen bygger vi vindturbiner og solceller med mål om å dekke eget energibehov fra fornybare energikilder. Asko er ledende i å ta fornybare drivstoff i bruk, og har som mål at ca. 50% av bilflåten skal gå på fornybart drivstoff i 2016, understreket Johannson.

El-lastebiler på norske veier

Nå kommer de første elektriske lastebilene på norske veier. Asko har bestilt tre elektriske lastebiler for bruk i bydistribusjon i Oslo, Bergen og Kristiansand.

- Vi holder også på med hydrogenlastebil, som vi håper å kunne realisere i 2017. Overskuddsenergien fra sol og vind i perioder, vil vi bruke til å produsere hydrogen til egne biler, sa Johannson som nå håper på mer Enova-støtte.

Koster dyrt

Han understreker at det er dyrt med fossildrevne lastebiler, og at det ikke er mulig uten støtte fra Enova.

Johannson forteller at de setter i gang prosjektet for å finne erfaringer, og at det på sikt vil lønne seg.

- Med større etterspørsel etter elektriske lastebiler blir prisen sannsynligvis lavere på sikt, sier Johannson.

Han håper at Askos initiativ bidrar til elektrifisering av tungtransport.

– De store aktørene i bransjen, som Posten og Bring har allerede mange mindre elektriske kjøretøy, og jeg regner med at de vil være på hugget. Men det er mange små lastebileiere i dette landet, og de vil nok vente til vi har prøvd noen år, sier Johannson.

Først ute

Asko har tidligere tatt i bruk bioetanol i distribusjonen sin, og var først i verden på dette. Selskapet har som mål at halvparten av drivstoffet de bruker i transport skal være fra fornybare kilder innen 2020.

Asko produserer i tillegg biogass fra matavfall, som også brukes til å drifte biler.

- Med 1750 dagligvarebutikker, 14 lagre og 600 biler på veiene hver dag, blir miljøgevinsten stor ved å redusere utslipp og energibruk. Derfor har vi satt i gang omfattende miljøtiltak i alle deler av NorgesGruppen for å bli klimanøytral, sier Johannson.

Påvirker verdikjeden

Han understreker at NorgesGruppen ønsker å påvirke verdikjeden i en miljøriktig retning ved å etablere kretsløp.

- Utsortering og kildesortering av eget plastavfall samt utnyttelse av gjenvunnet plast som råstoff i bæreposene er eksempler på dette. Et annet eksempel er høy andel av utsortert matavfall til biogassproduksjon samt mål om å benytte biler som kan utnytte denne biogassen som drivstoff, understreker Johannson som viser stolt til hva Asko gjør:

- Vi har installert Norges største solcelleanlegg i Vestby, KIWI har åpnet Norges første miljøbutikk og det er besluttet å bygge to vindkraftverk i Rogaland, sier Johannson som selv er medlem av miljøvernministerens klimaråd.

 

 

Powered by Labrador CMS