"Tege" ble bygd i 1971. Da Tollpost Globe la ned ruten mellom Bodø og Tromsø, med forlengelse nordover til Alta, ble skipet solgt til Libya og omdøpt til "Just Mariam".
"Tege" ble bygd i 1971. Da Tollpost Globe la ned ruten mellom Bodø og Tromsø, med forlengelse nordover til Alta, ble skipet solgt til Libya og omdøpt til "Just Mariam".

«Tege»-erstatning er ikke eneste løsning

– Hvis en erstatning for «Tege» hadde vært lønnsom, hadde den allerede vært i gang.

Publisert

Mannen som sier dette er kommersiell direktør i North Sea Container Line (NCL), Eivind Bergland. Han fortsetter:

– For å få denne forbindelsen i gang igjen, må oppstarteren få fødselshjelp i form av økonomisk støtte fra myndighetene.

Tollpost Globe drev tidligere godslinjen fra Bodø til Tromsø. I 2013 var det stopp. Fartøyet dro på årene, og selskapet vil ikke ta kostnaden med å bytte det ut. I og med at «Tege» var en forlengelse av Nordlandsbanen, gikk mye av godset som før gikk sjøveien over på trailere på strekningen. Stikk i strid med hva politikerne har ønsket i snart tre tiår. 

 Direkte Europa til Nord-Norge

– I NCL har vi regnet på denne forbindelsen, og den er ikke så lett å få til å gå «rundt». En billigere og mer realistisk løsning på kort sikt, kan være å sørge for at lasten kommer direkte til Nord-Norge i stedet for via Østlandet. Mesteparten av varene blir jo ikke produsert der. Dette blir nå mulig med den nye servicen vi har satt opp mellom Rotterdam og Tromsø. Jeg tror at man må vri logistikken, uansett om det opprinnelig er oversjøisk gods eller shortsea, direkte til Nord-Norge. Nord-Norge bør ikke være avhengig av Oslo eller Göteborg havn. Jeg mener at mer av godset bør gå fra Europa og rett til Nord-Norge. Det er kanskje et langt lerret å bleke, men likevel en kjempemulighet som ligger rett foran øynene våre, påpeker Bergland.

Vurderer å øke tilbudet

Sjømat ut og forbruksvarer inn er absolutt en mulighet i en slik direktelinje mot nord.

– Har dere noen ess i ermet i NCL?

– Nå har vi akkurat økt spekteret vårt med faste anløp i Tromsø hver 14. dag, og vi vurderer å øke tilbudet vårt ytterligere i nord. Vi har alltid noe på gang her hos oss, sier Eivind Bergland hemmelighetsfullt.

Europeisk sentrallager for Nord-Norge

– Har det noen gang vært vurdert å etablere et sentrallager for Nord-Norge i eksempelvis Rotterdam eller annen storhavn, hvor alle vareeiere kunne benytte -fasilitetene – og med sjøveis transport nordover?

– Det er allerede noen framoverlente bedrifter som gjør dette, i kombinasjon med andre løsninger. Jeg tror det kan bli mer og mer vanlig i tiden framover, og vi i NCL arbeider med slike løsninger allerede. For at man skal få dette opp å gå, er det viktig å nå et kritisk volum i antall kunder, slik at kostnaden og kvaliteten blir så god som mulig, forklarer Eivind Bergland.

Vil kreve samarbeid 

– Vil vareeierne greie å samarbeide om et slikt utenlandsk logistikk-lager?

– Jeg tror at med et koordinert og åpent samarbeid mellom vareeierne, vil dette absolutt la seg gjøre. Vi i NCL kommer til å fortsette med å legge til rette for at gods kan bli transportert til og fra Nord-Norge på en god, miljøvennlig og effektiv måte – også mens vi venter på Nord-Norge-banen eller ny Tege, som nok kan ta sin tid og være kostbar, avslutter Bergland.