Schenker Forum 2018 var Einar Spurkelands siste reis for Schenker-konsernet. Her hedres han av salgs- og markedsdirektør Peter Stangeland. Foto: Per Dagfinn Wolden

Schenker-veteranen slår sjåføralarm

Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland (68) i Schenker AS slår alarm mot sjåførmangelen i Norge og Europa.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

29. juni blir han pensjonist etter over 16 år i selskapet, men fortsatt full av energi  roper han et varsko om mangelen av tusenvis av sjåfører i hele Europa.

- I Norge er også rekrutteringen skremmende lav i forhold til behovet. Bransjen er derfor helt avhengig av sjåførimport, sier Spurkeland og understreker følgende:

- Norske myndigheter må begynne å prioritere sjåførnæringen mye høyere om de vil redusere sårbarheten i distribusjonen av handelsvarer som medisiner og mat i fremtiden. Ansvarlige myndigheter må ta sjåførmangelen på alvor og løfte statusen til yrket. Gratis utdanning av yrkessjåfører må også til for å få tilbake rekrutteringen av norsk ungdom.

Spurkeland som selv fikk gratis sjåførutdannelse med lønn i Bergen Sporveier i 1971 mener at transportkjøpere også må betale mer for at sjåførene skal få en anstendig lønn.

- Politikere, myndigheter og medier har sviktet sjåførene og setter hele yrkesgruppen i gapestokken hver gang noen gjør en feil. Flere må også bruke seriøse transportører som følger lover og regler, da vil mye bli bedre, sier Spurkeland.

Siste dag på jobben

Moderne Transport fikk være med på en av hans siste jobber for selskapet. Nylig hadde han ansvar for gjennomføring av Schenker Forum 2018, som er et teamarbeid der flere gode krefter i selskapet bidrar. Mange praktiske detaljer må på plass flere måneder i forveien. Årets Schenker Forum gikk for fullt hus og kunne skilte med en imponerende liste med foredragsholdere, der konklusjonen var at det grønne skiftet må komme i transportnæringen også.

Her ble Spurkeland også hedret av ledelsen for nok en kjempesuksess.

Fra sjåfør til kommunikasjonssjef

Einar Spurkeland har en lang merittliste og er et oppkomme av historier fra et langt liv i transportbransjen. Yrkeskarrieren startet i 1967 etter yrkesskolen som barbermaskinreparatør hos Remington. Etter militærtjenesten i 1969 ble det distribusjon av ferskt syltetøy til serveringssteder rundt Bergen og bryggesjauer på fridager. Senere ble han portør på Haukeland Sykehus og i 1971 bussjåfør i Bergen Sporvei.

Samtidig med studier i årene 1974-79 kjørte han buss og tok andre småjobber for å spe på studielånet. I fagtidsskriftet Transportforum (1989-2002) deltok han som redaktør på tester av tunge kjøretøyer over hele Europa. Han var også medlem av den internasjonale juryen for ”Bus & Coach of the year” i nesten 12 år.

Spurkeland tror på livslang læring, og tok derfor høyere utdanning i film/TV-produksjon i 1987. Han var den første studenten som tok hovedfag i journalistikk i 2002.

- I starten av journalistkarrieren skrev jeg om kakelotteri, skolekorps, etc. i aftenutgaven av Aftenposten. På den tiden var det lokale saker av alle mulige slag som fant veien til avisspaltene. I NRK (1978-79) laget jeg radioprogrammer om ulike emner, men mest om trafikk og transport. Jeg hadde veldig stor respekt for alle de kjente stemmene som den gang utgjorde Opplysningsavdelingen i NRK.  Dette var et unikt kompetansemiljø som også fattet interesse for transportfaget via meg, forteller den garvede formidleren.

”Bakspeilet” til DB Schenker

- Hva tenker du når du ser i ”bakspeilet”?

- Det har vært inspirerende, lærerikt og givende å arbeide i en synlig stilling i så mange år for et av verdens største logistikk- og transportfirmaer, sier Spurkeland og fortsetter: - Jeg har jobbet i en lærende bedrift og blitt kjent med mange fagpersoner nasjonalt og internasjonalt, kunder og andre forbindelser i nettverket til Schenker. Det har vært mange spennende oppgaver i skjæringspunktet mellom næringspolitikk, kommunikasjon og medier. Vi har lykkes på mange områder alene og i samarbeid med andre. Det gjelder for eksempel åpning av veinettet for 25,25 m modulvogntog, bruk av biodrivstoff, etablering av et eget Schenkertog mellom Oslo og Narvik.

– Og hva er så Schenkertoget?

- Arbeidet med å profilere Schenkertoget har gitt oss en global posisjon på verdenskartet. Etter åtte måneders arbeid sammen med Discovery Channel (DC) var det gøy å se et halvt år senere hvordan de presenterte vårt tog i serien Mighty Trains. To filmteam fra Canada fulgte toget fra Narvik til Oslo og laget en fantastisk film som fortsatt vises på TV-stasjoner over hele verden. Flere dyktige fagpersoner hos Schenker deltok i prosjektet.

– Du lobbet også 25,25 m, fortell!

- 25,25 m modulvogntog omfatter en rekke tiltak for å få myndighetene til å akseptere disse vogntogene på norske veier. Vi kjørte teststrekninger, var på glattkjøringsbane og drev intensiv lobbing og det virket. I dag regnes denne saken som vunnet selv om det gjenstår mange strekninger og tilknytningsveier før vi er i mål. Fransk TV var i Oslo og Fredrikstad og filmet en av testene vi gjorde for å overbevise myndighetene om at disse vogntogene er smarte og ikke farligere enn andre vogntog. TV-journalistene ble imponert da sjåføren fra SHT rygget 25,25 m-doningen inn til rampe på første forsøk. De franske TV-journalistene var i utgangspunkt kritiske og trodde at 25,25 m ikke kunne brukes i verken Norge eller i Frankrike. De skiftet raskt mening og om noen år vil nok 25,25 m være helt vanlig i hele EU, forteller Spurkeland.

– Du betegnes som ”Messegeneralen”?

- Jeg har vært en ”messegeneral” i DB Schenker og har i flere år organisert vår deltagelse på den internasjonale sjømatmessen i Brussel. Der koordinerer Schenker Norge også standen for øvrige Schenker-land samtidig som vi har vært en del av Innovasjon Norge sin satsing internasjonalt. Videre har jeg koordinert vår deltagelse på Transport & Logistikk med utdeling av vår egen Forskningspris som fra høsten av blir en Logistikkpris. Utdeling av DB Schenker Forskningspris har blitt et fast innslag ved åpningen av Transport & Logistikk de senere årene.

Satser på grønn by-logistikk

De senere årene har Spurkeland arbeidet mye med by-logistikk. Han mener elbiler for individuell transport har overtatt byrommet på bekostning av kollektiv varedistribusjon. Dette vil han ha en endring på.

- Vi har nå startet opp med el-varesykler i Bergen og Oslo og har fått veldig positiv respons fra det politiske miljøet i begge byene.

Oslo City Hub

Han skulle gjerne vært med på åpningen av Oslo City Hub som omlastningspunkt i Oslo sentrum når den står ferdig. Dette vil bli en attraksjon for sentrum og betyr svært mye for det grønne skiftet i by-logistikken. Det er et taktskifte for enklere varelevering i byene.

Oslo City Hub er tenkt som et åpent omlastingspunkt for vareleverandører, transportører, etc. Dette krever medvirkning fra blant annet kommunen og Enova, noe finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune og Øyvind Leistad fra ENOVA bekreftet at de vil støtte på Schenker Forum. Slike prosesser tar tid, men Oslo City Hub kommer på plass innen rimelig tid, skal vi tro Spurkeland.

Timeglasset ferdig

– Og nå er det slutt?

- Jeg valgte å slutte nå fordi jeg har lyst til å bruke mer tid på familien og forberede min pensjonisttilværelse. Jeg tar farvel med fast jobb, og jeg skal ha mer fritid som er et forsømt område etter et langt arbeidsliv. Jeg er likevel sulten på nye utfordringer og ser nå muligheten til enda større personlig utvikling. Jeg er tilhenger av aktive pensjonister og vil nok være synlig fremover. Jeg vil fortsette å spre kunnskap og erfaringer fra transportnæringen, forteller Spurkeland.

Han er fortsatt tilknyttet journalistutdanningen på OsloMet (Det nye storbyuniversitetet), hvor han de siste 14-15 årene har brukt mange fridager på nye journalistspirer.

Spurkeland har også vært med i flere andre fagmiljøer, som blant annet styringsgruppen for det store forskningsprogrammet TEMPO, 3-parts bransjeprogram for transport, Polyteknisk Forening (gruppe samferdsel), NESH – Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora og Forum for varelevering i Oslo (LUKS).

Nylig gjennomførte han kurs i ansvarlig næringsliv i regi av Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i UD. Han har skrevet flere bøker for blant annet yrkessjåfører, logistikkoperatører og transportbestillere i regi av Fagbokforlaget, og har ideer til flere aktuelle boktemaer.

Powered by Labrador CMS