Åpner 20 km Mjøsa-E6 i år

Mot slutten av året åpner store deler av den nye firefeltsveien langs Mjøsa.

Publisert Sist oppdatert

20 kilometer ny firefelt veg langs Mjøsa åpner som planlagt i slutten av dette året. En strekning på to kilometer blir derimot ikke åpnet før i 2015 som en følge av konkursen i Alpine Bau, opplyser Statens vegvesen.

Vegvesenet fant det nødvendig å presisere at veien åpner som planlagt, etter at NRK-Dagsrevyen søndag kveld ble seerne fortalt at bilistene må tåle sakte fart halvannet år til.

- Fellesprosjektet med veg og jernbane har god framdrift og åpner som planlagt med unntak for en del av Alpine Bau-parsellen, forteller prosjektleder Taale Stensbye i Fellesprosjektet. Jernbanedelen av prosjektet åpner også etter planen i 2015.

Ifølge Vegvesenet viste NRK til en annen parsell som har oppstart i perioden 2018-2023.

Dette er en fire kilometer lang strekning gjennom Åkersvika i Hamar kommune. Planprosessen her tok lang tid som en følge av interessene som knytter seg til Ramsar-området Åkersvika. Denne saken lå i Miljøverndepartementet tett opptil fire år.

- I forrige etappe bygde vi 24 km på 24 måneder, fra Gardermoen til Kolomoen, forteller Stensbye. Når det gjelder planleggingen av parsellen vi nå bygger, så lå saken ett og halvt år i Miljøverndepartementet. Vi tapte framdrift. Men da kommunedelplanen ble vedtatt, fikk vi fram en godkjent reguleringsplan på 18 måneder – for et prosjekt med 10 milliarder i omsetning. Faktisk er dette meget godt jobbet fra Vegvesenet, kommunene og andre parter, normalt må man regne med 40 til 50 måneder til slikt reguleringsplanarbeid, sier Stensbye.