Platooning gjennom Europa i lastebiler fra Scania.

Tester selvkjørende konvoier i Nord-Norge

E8 og E6 skal bli testveier for selvkjørende digitalt sammenkoblede lastebiler (platooning).

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Autonome og sammenkoblede kjøretøy kan gi oss økt trafikktrykksikkerhet, bedre utnytting av vei-infrastrukturen, reduserte transportkostnader og en mer miljøvennlig veitrafikk. For å legge til rette for en slik utvikling, har vi skrevet under felleserklæringer med Sverige og Finland, 15. september, om videre samarbeid og tilrettelegging for uttesting. Sammen med Finland, har Norge et samarbeid om grensekryssende uttesting på E8. Vi tar sikte på å starte opp tidlig i 2018, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren har undertegnet felleserklæringene med sin svenske og finske kollega i forbindelse med et ministermøte om autonome og digitalt sammenkoblede kjøretøy, også kalt platooning, i Frankfurt.

Møtet følger blant annet opp EU-arrangementet «Digital Day» i Roma tidligare i år. I den italienske hovedstaden skrev Norge og 18 andre land under på et intensjonsbrev om testing av teknologi for denne typen kjøretøy. 

- Avgjørende med testing

- For å utnytte potensialet som de selvkjørende bilene kan utløse, er det helt avgjørende med omfattende testing av kjøretøy, vei-infrastruktur og digital infrastruktur. Dette vil gi oss viktig kunnskap om hvilke effekter kjøretøyene vil ha for blant annet trafikksikkerhet og fremkommelighet. Med grensekryssende person- og godstransport, er det både naturlig og nødvendig å teste sammen med andre land. Dette gjelder ikke minst Sverige og Finland, som er de to nordiske nabolandene som Norge har veiforbindelse til, sier samferdselsministeren.    

Sammen med Sverige og Finland, skal Norge videreutvikle samarbeidet og legge til rette for å teste teknologi på grensekryssende veier, blant annet på delstrekninger på E8 og E6. 

Testing på E8

E8 er en viktig vei for transport av fisk mellom Norge og Finland. På norsk side er deler av veien smal, med utfordrende kurvatur.

«I kombinasjon med arktisk vær er derfor E8 godt egnet til å teste ut teknologi for selvkjørende biler under forhold som man ikke finner enkelt andre steder», skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

E8 blir nå utstyrt med teknologi for å gjennomføre testing, med «tentativ prosjektstart» i januar 2018.

Lovforslag om selvkjørende biler

Tidlegere i år la regjeringen frem et lovforslag om testing av autonome kjøretøy i Norge. Det er ventet at forslaget vil bli behandlet av Stortinget i løpet av høsten 2017.  

Powered by Labrador CMS