Nå skal Vegvesenet forberede bygging av nytt tunnelløp på Oslofjordtunnelen.

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Områdene rundt Oslofjorden er det største bo- og arbeidsmarkedet i Norge. En effektiv kryssing av Oslofjorden er derfor essensiell for utviklingen av regionen. I behandlingen av Nasjonal transportplan la Stortinget føringer om å bygge nytt tunnelløp på dagens trase. Regjeringen har nå sendt Statens Vegvesen oppdragsbrev om å legge dette til grunn i videre arbeid. Med alle pågående prosjekt på strekningen vil vi få en god firefelts «ringvei» sør for Oslo, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) ga Stortinget et signal om å bygge et nytt tunnelløp i dagens trase for E134 over Oslofjorden (tidligere rv 23).

Samferdselsdepartementet har nå sendt oppdragsbrev til Statens vegvesen om å planlegge bygging av nytt tunnelløp i dagens trase, og følger dermed opp Stortingets ønske.

- Dagens tunnelløp gir ikke tilfredsstillende kryssing av Oslofjorden. Ved vedlikeholdsarbeid eller ulykker stenges tunnelen for all trafikk. Det gir dårlig forutsigbarhet og skaper betydelig irritasjon for bilistene. Den valgte løsningen vil raskest gi forbedringer av dagens situasjon. Med to separate tunnelløp øker vi trafikksikkerheten betydelig, og vil kunne ha god trafikkavvikling også under vedlikeholdsarbeid eller ved ulykker. Sammen med øvrige prosjekter på strekningen vil vi få på plass en god firefelts løsning som binder sammen E6 og E18. Sammen med pågående prosjekt på E16 vest og nord for Oslo ser vi nå muligheten for en «ringvei» rundt Oslo, sier Solvik-Olsen.

I den videre planleggingen skal Statens vegvesen vurdere hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. I arbeidet vil det være viktig med et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og de lokale brannvernmyndighetene, står det i en pressemelding fra Samferdelselsdepartementet.

Det er fremmet en klage om prosjektet for ESA.

- Både Statens vegvesen og departementet følger den saken tett, står det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS