Den verdensledende transport- og logistikkleverandøren, DSV, kjører Kongsberg-godset.
Den verdensledende transport- og logistikkleverandøren, DSV, kjører Kongsberg-godset.

DSV for Kongsberg

Kongsberg har inngått strategisk samarbeid for transport av gods med den verdensledende transport- og logistikkleverandøren, DSV.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge pressemeldingen er avtalen inngått etter en omfattende vurdering av mulige leverandører.

I det nye partnerskapet vil DSV tilby godstransport, både relatert til generell cargo og spesialtransporter. Samarbeidet omfatter godstransport tilknyttet både Kongsberg Maritime (Integrated Solutions, Sensors og Robotics) og Kongsberg Defence & Aerospace.

Som en verdensomspennende aktør i transportbransjen vil DSV kunne bistå med global transport, både fly-, sjø- og veifrakt, heter det i pressemeldingen.

Kontrolltårn

For å sikre nødvendig oppfølging og kontroll over transportomfanget etablerer DSV et kontrolltårn bestående av høyt kvalifiserte speditører med lang fartstid i bransjen.

DSV ser frem til utvikling og vekst i egen virksomhet som følge av samarbeidet med Kongsberg.

Ved å kombinere Kongsbergs volum med DSVs størrelse og omfattende logistikkompetanse tar samarbeidet sikte på å forenkle Kongsbergs logistikkoppsett, samt generere stordriftsfordeler og effektivitet for begge parter.

For å håndtere et voksende marked, tilpasse egen virksomhet til en økende global etterspørsel samt håndtere økt kompleksitet, vil viktigheten av logistikk og transport øke i tiden som kommer, heter det i pressemeldingen.