Ontime er borte

Hovedtyngden av ledelse og støtteapparat i Ontime Logistics er borte.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg skjønner langt på vei endringsprosessen med utskifting og oppsigelse av personell som har vært i gang etter at den danske transportgiganten DSV kjøpte selskapet, sier Vidar Flydal som er en av de som har sagt takk for seg.

- DSV har etter min oppfatning svært kompetent fagpersonell i alle ledd. Derfor er det naturlig at de i stor grad ønsker å videreføre disse i ny organisasjon.

Flydal understreker videre at når DSV nå har overtatt en tipp topp terminal, og får inn mye nytt volum så har de et svært godt utgangspunkt for god drift videre.

Arkitekter

Flydal og Even Hellgren Pavel var arkitektene bak Ontime Logistics´ nye logistikkflyt og hovedkontor for Norden.

Parhestene tiltrådte som henholdsvis Supply Chain Manager og Project Manager høsten 2011. De bygde opp Ontimes nye storstue på Fugleåsen i Ski utenfor Oslo stein for stein, og som ble åpnet ifjor høst.

I dag er Flydal på jobbjakt og Pavel er ansatt som Project Manager i Departementenes servicesenter (DSS).

Terminalen på Fugleåsen tar daglig imot 40 vogntog med gods fra kontinentet, og som videresendes i containere/vogntog til de største byene og andre steder i Norge. Virksomheten omfatter også 23 lokale distribusjonsruter til Stor-Oslo og Østfold daglig. Etter at DSV overtok har aktiviteten økt betraktelig.

Flydal er sikker på at de 22 terminalansatte er svært glad for å ha et solid og trygt selskap som DSV i ryggen.

Øker antall ansatte

Adm. direktør Jesper Skjærris i DSV Road på Sofiemyr utenfor Oslo er ny daglig leder for Ontime Logistics. Frem til 1. januar vil de to firmaene operere under to navn. Fra og med 2014 vil de begge operere under navnet DSV.

I tiden fremover vil også selskapet beholde begge lokasjonene på Sofiemyr og Langhus.

– Vi er i en prosess hvor vi ser på mulighetene for å selge eller leie ut lokalene på Sofiemyr. På Langhus er det en helt ny og moderne transportsentral, og det ville vært dumt å ikke bruke den, sier Skjærris til Østlandets Blad.

Han forteller også at staben etter hvert blir oppgradert, mens administrasjonen blir redusert. Han mener det har liten hensikt med to administrasjoner.

Lang historie

Årsaken til kjøpet av Ontime Logistics er en lang historie, ifølge Skjærris.

– Men det er først og fremst for at Ontime kan gi oss synergier i Norge. De har et innenlandssystem som vi ikke har, og som vi mener vi vil ha stor effekt av, sier Skjærris.

Ontime Logistics hadde et underskudd i 2012 på 280 millioner kroner før skatt. Det bekymrer ikke Skjærris.

– Vi kommer inn som en sterk eier, og vi kjøper ikke opp selskaper for å avskrive tap på skatten. Det er ikke slik vi tenker, presiserer han.

Ontime Logistics har de siste årene slitt økonomisk, og har tapt hele sin egenkapital.

I 2012 hadde DSV Road AS en omsetning på 1,2 milliarder kroner og et resultatet før skatt på 7,2 millioner. I 2011 var resultatet på 13,2 millioner kroner. Årsresultatet for DSV i 2012 ble et underskudd på 540.000 kroner mot 3,8 millioner i overskudd året før.Ontime Logistics hadde ifjor en omsetning på 863 millioner kroner og et underskudd på 314 millioner, mot 49 i 2011.