Avvikler utpekte havner

Avvikling av utpekte havner er et av forslagene i regjeringens nasjonale havnestrategi som nylig ble fremlagt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forenkling av havnestrukturen er argumentet for avviklingen av systemet som ble innført av Stoltenberg II-regjeringen i 2013.  Næringsliv og transportetater fremhever at ordningen med "utpekt havn" ikke bidrar til å styrke og effektivisere havnene.

Nå ønsker Solberg-regjeringen å utvikle effektive, intermodale knutepunkt som et sentralt ledd for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.

Ulike hensyn

Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er målet å redusere antallet vogntog på veiene og øke godstrafikken på sjø.

Solvik-Olsen trekker frem miljøhensyn, trafikksikkerhet og vedlikeholdskostnader av vei som tungtveiende grunner til hvorfor regjeringen ønsker økt satsing på sjøtransport.

Noe av havnestrategien er å legge til rette for sterkere og mer robuste havner, utvikle regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten.

Samferdselsministeren har også kommet med klare henstillinger til Transnova om å gi prioritet til prosjekter innenfor nærskipsfart, LNG og andre miljøvennlige løsninger i maritim sektor.

Powered by Labrador CMS