Vegvesenet vil leie 100 private oppstillingsplasser

Statens vegvesen ønsker å etablere oppstillingsplasser for ca. 100 tyngre kjøretøy langs E6, fra Oslos grense til Østfolds grense. Dersomdet er hensiktsmessig kan det være aktuelt å fordele disse på flere steder.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For å få dette til arrangerer Vegvesenet derfor en konkurranse blant private i nærheten av denne strekningen.

Målet er å utvikle bedre tilbud til langtransportsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgn- eller ukehvil langs E6 i Akershus. Statens vegvesen legger opp til en ordning der årlig leie for bruk og drift av plassen gis pr. oppstillingsplass. Dette er regulert i kontrakt. Denne konkurransen vil bli utlyst av Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus, og det ønskes tilbud fra private i nærheten av E6 i Akershus, på strekningen fra Østfold grense til Oslo grense.

Attraktiv for sjåfører

Hovedmålgruppe for konkurransen er tilbydere som driver en virksomhet med egeninteresse i at døgnhvileplassen blir attraktiv for sjåfører og holdt i god stand. Dersom det skjer nyetablering av virksomhet vil leien kunne brukes til å dekke både renter og avdrag på lån til opparbeidelse av plassen og til drift. Den årlige leien utbetales så fremt plassen drives i henhold til kontrakt.

Det skal være plass til minimum 25 vogntog på hver plass, mindre enn fem minutters kjøring fra E6 og det må ikke være helseskadelige miljøforhold som gjør plassen uegnet til døgnhvileplass. Statens vegvesen vil sørge for visningskilt fra E6 frem til plassene og informere om plassene i sitt informasjonsmateriell til sjåfører. Opplysningene gis også til leverandører av ruteplanleggere og veivisere via internett og GPS.
 
Statens vegvesen vil inngå kontrakter med varighet på ti år, samt opsjon på 1 + 1 år.

 

 

 

Powered by Labrador CMS