PMI FOR JUNI

Industribedriftene i Norge ser litt lysere på tilværelsen igjen i juni.
Industribedriftene i Norge ser litt lysere på tilværelsen igjen i juni.

Innkjøpssjefene i bedre humør i juni

Norske innkjøpssjefer mistet ikke motet etter bremsen i mai, og så i juni litt lysere på tilværelsen, viser DNB PMI.

Publisert

Innkjøpssjefsindeksen for juni, som er utarbeidet av DNB for NIMA, ble publisert i dag.

Fakta: PMI

  • PMI står for Purchasing Manager Index, innkjøpssjefindeks.
  • DNB PMI er en norsk innkjøpssjefsindeks og utarbeides i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB.
  • Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land og foruten Europa kommer den ut i USA og Asia.
  • Den norske PMIen kom ut første gang i 2004.
  • Indeksen måler vareflyten i bedriftene.
  • Tallene brukes som en indikator på aktiviteten i industrien, og kan påvirke valutakurser og renter.
  • Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
  • Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.
  • Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Det er fortsatt lite i innkjøpssjefsindeksen som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut.

Justert for normale sesongsvingninger, steg PMI med 1,7 poeng til 56,4 i juni. Oppgangen kom etter et tydelig fall i mai.

Etter svake tall og pessimisme i mai, steg produksjonen markant i juni. Det var også oppgang i ordreindeksen, mens indeksen for sysselsetting avtok. Et veid gjennomsnitt av disse tre underindeksene gikk opp med 3,1 poeng til 55,7, noe som er noe høyere enn normalt.

Leveringstiden for varer til industrien har gått ned, men ligger fremdeles på et høyt nivå. Og det er stadig mange som rapporterer om økning av varelager for å sikre seg mot forsyningsproblemer på grunn grunn ustabile leveranser.

Det er fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, dog noen færre enn i mai.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 7,7 poeng til 57,6 i juni, etter en nedgang på 8,9 poeng i mai.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 2,0 poeng, til 54,1 i juni. Ordrene for hjemmemarked steg med 0,8 poeng, mens eksportordrene falt med 0,3 poeng.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt videre, med 1,0 poeng til 55,9 i juni. Det er likevel høyere enn ved starten av året.

Leverandørenes leveringstid

Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 6,3 poeng til 67,9 i juni. Det er fortsatt en høy indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer.

Lager

Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 2,8 poeng til 56,1 i juni. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks.

Powered by Labrador CMS